Návody

Tu môžete nájsť odpovede na niekoľko najčastejšie kladených otázok a riešenia pre najčastejšie problémy našich zákazníkov. Pokiaľ máte otázku alebo problém, najskôr skontrolujte či tu nenájdete riešenie. Ak sa tu odpoveď alebo riešenie vášho problému nenachádza alebo mu nerozumiete, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Názov Filter:
Inštalácia ovládačov pre sieťové karty Realtek (Windows 10 verzia 1803)
Odporúčané nastavenie aktualizácií Windows 10 Pro
Návod na zapnutie služieb eRecept verzie 2
Návod na opravu neprenášajúcich sa certifikátov z ePZP karty
Návod na opravu opakovaného zadávania PIN pre ePZP karty
Základné podmienky pre prevádzku programu WinAmbulancia na Vašom počítači
Ako preniesť WinAmbulanciu zo starého počítača na nový
POISŤOVNE - Dispenzár – Návod na použitie
NCZI - Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U(MZ SR) 1-01 za rok 2017
NCZI - Ročné štatistické výkazy
eRecept - typy a triky, ako to správne a efektívne používať ?
Ako si vybrať ten správny počítač? Kde sa dá a kde nemá šetriť
Windows 10. Ako ďalej?
Cenníky platné od 1.4.2016 pre všetky poisťovne vzhľadom na odbornosť lekára a nastavenie dodatkovej kapitácie
Čo robiť, ak Váš program WinAmbulancia nepracuje korektne ?
Ako zrušiť nefunkčné uzamknutie
Ako nastaviť program pre prácu v sieti ?
Ako zálohovať vo WinAmbulancii?
Používanie programu pre viac lekárov
Ako generovať opravné dávky?
Ako zadať odosielajúceho lekára u špecialistu a zastupovaného lekára u praktika, pediatra alebo gynekológa ?
Ako preregistrovať pacienta ?
Ako využiť program na celú obrazovku ?