Ako zrušiť nefunkčné uzamknutie

Pri práci v sieti sa v databáze evidujú prihlásení používatelia. Ak na niektorom počítači je program ukončený nekorektne, môže sa stať, že používateľ zostane neodhlásený. Potom na ostatných počítačoch program avizuje (napr. pred zálohovaním), že k databáze je ešte pripojený tento používateľ, a musí sa odhlásiť. Ak ste si istí, že v skutočnosti nie je nikto pripojený, môžete všetky prihlasovacie zámky vymazať: vyvolajte prihlasovacie okno (buď ukončením a opätovným spustením programu, alebo cez menu "Konfigurácia>>Zmena lekára") a do políčka "Heslo" napíšte "9874123". Program oznámi, že všetky zámky boli odstránené; teraz môžete zadať svoje meno a heslo. Pri práci v rozsiahlejších sieťach odporúčame robiť túto operáciu v pravidelných intervaloch v rámci údržby. (1 x týždenne)