Služba DôveraLab

Základné informácie

  • DôveraLab je služba ZP Dôvera, takže je možné ju použiť iba pre jej poistencov
  • zobraziť si môžete iba žiadanky/výsledky z niektorých zúčastnených laboratórií
  • na jej použitie je treba mať v programe vložené prístupové údaje do služieb Dôvera BLO (ak už používate Dôvera eRecept a iné služby ZP Dôvera, máte ich už zadané, inak ich treba zadať: tlačidlo v hlavnom okne vpravo dole  – Dôvera BLO)

Ako načítať zoznam žiadaniek

Z ambulantnej knihy

  1. v hlavnom okne programu sa v ambulantnej knihe postavíte na pacienta, pre ktorého chcete načítať žiadanky a stlačíte tlačidlo s ikonou zeleného plus  (alebo stlačením kláves Ctrl+Shift+Alt+D).  2. otvorí sa okno, v ktorom stlačíte tlačidlo < Žiadanky DôveraLab >.  3. otvorí sa okno, v ktorom sa automaticky načítavajú žiadanky zo ZP Dôvera.

Z formulárov

Pred vyplnením formuláru na laboratórne vyšetrenie pacienta máte možnosť zobraziť si žiadanky stlačením nového tlačidla < Žiadanky DôveraLab > umiestneného v pravom hornom rohu okna formuláru:

Priamo na tlačidle vidno počet načítaných žiadaniek, prípadne točiace sa kolečko, ak sa ešte len načítavajú. Stlačením tlačidla otvoríte rovnaké okno ako v bode 3 pri otváraní z ambulantnej knihy.

Zobrazenie výsledkov

Kliknutím na niektorý riadok žiadanky si ju vyberiete pre ďalšie akcie.

| Zelená farba na ľavom okraji znamená, že sú výsledky dostupné a mali by sa dať načítať.

| Šedá farba znamená, že výsledky nie sú dostupné.

| Oranžová farba znamená, že výsledky sú dostupné, ale z nejakých dôvodov nie je možné ich načítať (dôvod môže byť uvedený v informačnom paneli v časti „Vyšetrujúci PZS“).

Tlačidlo < Info >  otvorí bočný panel zobrazujúci doplňujúce informácie:

Stlačenie tlačidla < Zobraziť výsledky > (prípadne klávesu < Enter > alebo dvojklik na žiadanke v zozname) vedie k načítaniu výsledkov pre vybranú žiadanku.

Registrácia do laboratória

Pri prvom zobrazení výsledkov z daného laboratória sa doň budete registrovať vyplnením registračného formulára priamo v programe:

Údaje, ktoré ste už mali v minulosti vyplnené v iných oknách programu sa tu automaticky vyplnia:

  • IČO, Názov a Adresa sa vyplnia z okna Konfigurácia – Poskytovateľ ZS, záložka Faktúra – Dodávateľ
  • Kód PZS, Kód NZ (OÚPZS) a Kód sa vyplnia z profilu lekára (Evidencie – Evidencia lekára – Profily lekára)
  • Meno a priezvisko, Mobil a E-mail sa načítajú z údajov o prihlásenom lekárovi (Evidencie – Evidencia lekárov)

Ak ste ich ešte mali prázdne alebo nesprávne, po ich vyplnení v príslušných oknách treba reštartovať program.

Po stlačení tlačidla < Pokračovať > sa registračné údaje odošlú do laboratória a na ďalšej strane sa po načítaní zobrazia už samotné výsledky.

Treba si uvedomiť, že žiadanky v zozname sú z rôznych laboratórií, a teda sa môže stať, že budete formulár odosielať viackrát, nemalo by to však byť viac ako jeden raz pre každé laboratórium, a to ani pri ďalšom spustení programu.