Ako správne preregistrovať pacienta a ako overiť a opraviť rozpory v histórii poistenca

Zmeny v histórii poistných vzťahov

V programe WinAmbulancia sú zabudované jednoduché mechanizmy na vyradenie a preregistráciu poistenca. O každom pacientovi je vedená tzv. História poistných vzťahov (Alt+H, alebo dvojklik na poisťovni pacienta), ktorá zobrazuje konkrétne záznamy o poistenosti a zmenách, ktoré sa v nej udiali, napríklad preregistráciu pacienta do inej poisťovne a časové údaje prislúchajúcej zmeny, ako obdobie, v ktorom má byť zmena vykázaná do poisťovne (prírastky a úbytky).

 

Ikony v ľavom dolnom rohu  slúžia na pridávanie a mazanie jednotlivých riadkov.

V tejto tabuľke je teda zapísané, že do konca roka 2014 bol pacient kapitovaný v 25.

Od 01.01.2015 do 31.12.2016 bol EU poistenec v Rakúsku.

V roku 2017 bol kapitovaný v 24 a od 01.01.2018 je kapitovaný v 25.

Problém je, že zrýchlená funkcia , ktorá slúži na vyradenie a preregistráciu a je volaná z karty pacienta , nekontroluje logiku zápisov a niekedy to vedie k veľkému množstvu rovnakých a nezmyselných zápisov.

V prípade veľkého množstva rovnakých alebo chybných riadkov môžete aplikovať funkciu , ktorá sa pokúsi na základe zápisov v ambulantnej knihe prebudovať históriu a vytvoriť správne, skutočnosti zodpovedajúce riadky.

Problém je totiž v tom, že časové intervaly histórie sa nesmú prekrývať a žiadny pacient v ambulantnej knihe nesmie mať zápis s dátumom, ktorý nespadá do niektorého intervalu. Maximálne povolený je stav, kedy dátum ukončenia jedného poistného vzťahu je rovnaký, ako dátum začiatku nasledujúceho. V tomto prípade je ale poisťovňa priradená podľa nasledujúceho vzťahu, t.j. dátum v ambulantnej knihe s dátumom 31.12.2017 má už poisťovňu 25. Podľa nášho názoru je treba takto preregistrovať pacientov pri zmene poisťovne na prelome rokov. V tomto sa totiž silne prejavuje neserióznosť poisťovní, ktoré nových poistencov začínajú platiť až od nasledujúceho mesiaca.

Jednotlivé riadky je možné pridávať a mazať samostatne, pričom nezabúdajte, že v prípade nedodržania horeuvedenej logiky nemusí program akceptovať zápis histórie.

Treba tiež vedieť, že podľa stĺpca Obdobie Vzniku je pacient zaraďovaný do prírastkov a podľa stĺpca obdobie zániku do úbytkov.

Posledné dva riadky ilustračného prípadu hovoria, že poistenec bude vykázaný v poisťovni 24 ako úbytok za obdobie za obdobie 12.2017 a poisťovni 25 ako prírastok za obdobie 01.2018.

V prípade, že vám pacient oznámi zmenu poistného vzťahu napr. v apríli, do obdobia vzniku musíte zapísať 04.2018 a poisťovňa by vám kapitačnú platbu za pacienta mala spätne uhradiť.