Doplnenie novozavedených výkonov a ich nastavenie v programe WinAmbulancia pre jednotlivé odbornosti

Poisťovne zaviedli niektoré nové výkony telemedicíny:

  • Výkon 1b - Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky
  • Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia prostredníctvom elektronickej komunikácie
  • Výkon 11a - Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)
  • Výkon 70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu

Pre lekárov 1. kontaktu – teda všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrov a gynekológov sú to výkony 1b; 11a; 70

Pre špecialistov1b; 11a; 70

Pre psychiatrov , gerontopsychiatrov a klinických psychológov1b; 1c; 11a; 70

Pre stomatológov1b; 70

Výkony treba pridať cez menu Evidencie, Evidencia výkonov, cez 1. ikonu alebo Ctrl+Insert – pridáte nový riadok a vypíšete výkon a počet bodov.
Ak už v zozname je niektorý z výkonov zadaný, napr. 11a alebo 70,  treba upraviť počet bodov.

Pre všetkých okrem stomatológov výkon 11a -210 bodov.

Výkon 70 je v zozname výkonov v hodnote 50 bodov. Keďže poisťovne ho hodnotia 40 bodmi, je potrebné ho zadať pre jednotlivé poisťovne vo výkonoch JAS.

V Evidencii výkonov kliknete na 5. ikonu

Pridáte nový riadok cez  1. ikonu alebo Ctrl+Insert. Do stĺpca Výkon napíšte 70, do KP príslušnú poisťovňu, do Body 40.

Keď sú všetky výkony správne nastavené, treba ešte nastaviť sumy.

Kliknete na Evidencie - Cenníky pre poisťovne vojdete do špeciálne oceňovaných výkonov pomocou 5. ikony,

V pravej časti tabuľky cez 1. ikonu alebo Ctrl+Insert pridáte nový riadok, do stĺpca KP zadáte poisťovňu, do stĺpca T- dáte B ako body, do stĺpca cena dáte cenu za bod.

U poisťovne 24 je to 0,028719

U poisťovne 25 je to 0,020995

U poisťovne 27 je to 0,026

A cez 3. ikonu, alebo Ctrl + Enter do jednotlivých políčok vypíšete výkony 1b; 11a; 70

Psychiatri a klinickí psychológovia tam pridajú aj výkon 1c.

Zmena pre poisťovňu 24 je od 1.4.2020

Zmena pre poisťovňu 25 je od 1.4.2020

Zmena pre poisťovňu 27 je od 1.4.2020 (platnosť výkonu 1 bola do 18.4.2020)

Pokiaľ ste mali už nabodovaný výkon 1, musíte posúdiť, či to bola konzultácia, vyšetrenie a pod. a prebodovať ho výkonom 1b, alebo predpis receptov a prebodovať ho výkonom 70.

Stomatológovia majú hradené iba výkony 1b a 70.

V poisťovni 24 je výkon 1b hradený cenou 4€.