Nastavenie (zmena) Individuálnej pripočítateľnej položky (IPP)

Poisťovňa 25 – VŠZP špecialistom hradí k určitým výkonom IPP.
Po novom bolo doplnené aj IPP4.

Keďže ceny nie sú rovnaké a platné pre všetkých, máte možnosť individuálneho nastavenia týchto položiek
Túto funkciu nájdete aj v menu "Nástroje - Hromadná zmena v databáze"

zvoľte riadok (20) – doplnenie pripočítateľných položiek IPP do bodovania a stlačte tlačidlo „Ďalej

Zadajte „Dátum od“ a vypíšte ceny jednotlivých IPP podľa Vášho dodatku k zmluve.

Stlačte tlačidlo „Ďalej“, zobrazí sa okno s potvrdením. Ak ste zadali hodnoty IPP správne, potvrďte tlačidlom „Štart“.
Na jedno spustenie prebehne nastavenie cien, vymazanie a nahradenie správnymi cenami.