Spracovanie požadovaných štatistických údajov za mesiac, výkony 1,4,8, počet PN a počet predpísaných receptov

Kliknete na bočnej lište s ikonami na ikonu modrý ďalekohľad.

Zobrazí sa okno Hľadanie-filter, v ktorom kliknete na „Zelené pravítko“

Napíšete Dátum vyšetrenia: od – do a potvrdíte dole tlačidlo OK a následne Áno, zobrazí sa vám požadovaná tlačová zostava.