Nové zmluvy pre Union - nastavenie cenníkov

Tesne pred uzávierkou sa nám dostali do rúk fragmenty zmlúv z Unionu. Výmyselníci opäť nesklamali a prispeli „svojou troškou“ do neprehľadnosti už aj tak neprehľadného systému. Posúďte sami: zaviedli výkon 3842a a výkony Y0041, Y0042 pre všeobecných lekárov a výkon Y0043 pre pediatrov. Samozrejme k tomu pridali množstvo dodatočných podmienok (napríklad obmedzenia počtu za rok a úhradu len v kombinácii s nejakou diagnózou). Takže opäť platí musíte vedieť čo Vám ako platia. Už neexistuje jedno univerzálne nastavenie. My sme pre vás pripravili tzv. implicitné nastavenie, t.j. podľa zmlúv, ktoré sa nám dostali do rúk. Ak to použijete je šanca, že sa to pre ZP Union naplní relatívne správne.

Takže vojdite do menu Evidencie – Profily lekára

Na príslušnom profile kliknite na 5 ikonu .

Otvorí sa Vám tabuľka Preventívne a špeciálne oceňované výkony. Kliknutím dolu na ikone s peniazmi  následne aktivujete poisťovňuA kliknete na OK. Tabuľka sa naplní implicitnými hodnotami podľa typu profilu.

Všeobecný lekár pre dospelých 27

Gynekológ 27

Špecialista 27

Peddiater 27