Čo robiť, ak Váš program WinAmbulancia nepracuje korektne ?

!!! Pred všetkými opravami, urobte zálohu programu !!!

V menu programu spustite položku Nástroje --> Zálohovanie a urobte zálohu programu (ideálne aj na externé médium). Pri tomto spôsobe za zálohuje len aktívna databanka.

Ak máte niečo odložené v archíve, píšete knihu jázd, robíte evidenciu obrázkov a pod. je potrebné zálohovať celý priečinok WinAmb.

Ako? Napríklad tak, že sa postavíte sa na priečinok „WinAmb“ a stlačíte (Ctrl+C) a následne (Ctrl+V) . Vznikne priečinok „Kópia –WinAmb“.

!!! Nasledujúce činnosti vykonáme na všetkých počítačoch v sieti !!!

1. Inštalácia systémovej podpory SP_Support

Používaním počítača, inštalovaním nových SW a používaním iných programov môže dôjsť k poškodeniu systémových súborov programu WinAmbulancia.

Od verzie 5.7 je prístupná funkcia reparácie cez Nástroje - Reparácia komponentov. Touto funkciou preinštalujete systémové knižnice, ktoré program využíva pri svojej činnosti.

Teraz vytvoríme optimálne podmienky z hľadiska systému.

Pred nasledujúcimi činnosťami treba WinAmbulanciu ukončiť, program nesmie byť spustený !!!

Pokiaľ spustenie tejto funkcie Váš problém neodstráni, použite najnovšie CD, alebo si podporný balíček stiahnite z internetu: https://www.softprogres.sk/subory/nahrane/sp_support.exe , spustite „sp_support.exe“ a nainštalujte všetky ponúkané komponenty.

2. Defragmentácia pevného disku

Cez menu Štart --> Všetky programy --> Príslušenstvo --> Systémové nástroje --> Defragmentácia. Táto služba optimalizuje Váš pevný disk a zároveň skontroluje jeho integritu. Odporúčame robiť aspoň 1 x za 3 mesiace, alebo keď systém vykazuje nekorektné správanie. Defragmentácia sa tiež odporúča urobiť po inštalácii nových programov, prípadne pri presunoch veľkých objemov dát.

3. Rezidentné programy

Ak požívate antivírusový program, skontrolujte jeho nastavenie. Niektoré majú vlastnosť, že od výrobcu sú nastavené tak, že kontrolujú zápis aj čítanie aj zo súborov typu MDB (t.j. z databáz programu). Toto môže spomaľovať beh PC a pri veľkých nárokoch na prevádzku aj spôsobovať kolaps systému. Odporúčame túto kontrolu vypnúť. Ako na to? V súvislosti s antivírusovým, antispamovými a inými, hlavne rezidentnými programami odporúčame nasledovné. Keď všetko funguje je to OK, ale ak nie (padá program a pod.) skúste dočasne tieto ochrany vypnúť a zistite či sa situácia nezlepší.

Po údržbe systému spustite program WinAmbulancia.

!!! Nasledujúce činnosti vykonáme na jednom – hlavnom počítači !!!

Skontrolujte a urobte údržbu databáz programu: Všetky tieto služby je bezpodmienečne nutné robiť vo výhradnom použití programu. To znamená, že všetci používatelia na sieti musia ukončiť program.

1. Kontrola evidencie pacientov

V menu Evidencie --> Evidencia pacientov skontrolujte či sa v databanke nenachádzajú riadky bez rodného čísla, prípadne bez priezviska. Ak áno, tak tieto je treba pomocou kombinácie kláves vymazať.

2. Kontrola integrity

Spustite v menu Nástroje --> Kontrola integrity. Táto služba skontroluje niektoré logické súvislosti v databázach a v prípade, že dlhým používaním, mazaním, alebo výpadkami energie došlo k ich narušeniu, tak ich opraví.

3. Defragmentácia

Spustite voľbu Nástroje --> Defragmentácia. Táto služba optimalizuje rozloženia dát v jednotlivých evidenciách a vymazáva už nepotrebné miesto. V prípade, že táto služba zlyhá a databázu sa nepodarí defragmentovať, je to dôvod kontaktovať našu spoločnosť. V každom prípade neodporúčame dlhodobo pracovať s poškodenou databázou, ktorú sa nepodarí defragmentovať.

4. Oprava databáz

Na škodu celej veci nemôže byť ani služba Nástroje --> Oprava databáz. Je to globálna oprava všetkých databáz, ich znovu vytvorenie a následne naplnenie Vašimi údajmi.