Zmena úhrady výkonu 1 - telefonická konzultácia

Špecialisti


Poisťovne menia počet bodov pri výkone 1 pre špecialistov.

V menu Evidencie zvolíte Evidencia výkonov a následne kliknete na 5. ikonu

Pridáte nový riadok cez 1. ikonu alebo Ctrl+Insert. Zadajte do stĺpcov:

  • Výkon - číslo 1
  • KP - kód príslušnej poisťovne
  • Body - hodnotu 160.

Takto vytvoríte riadok pre každú poisťovňu, ktorá požaduje zmenu.
Zatvoríte okná a cez menu Nástroje zvolíte Hromadnú zmenu v databáze od príslušného dátumu.

 

Lekári prvého kontaktu

Kliknete na Evidencie - Cenníky pre poisťovne a opíšete si sumu Bod N - (nekapitovaní).

Vojdete do špeciálne oceňovaných výkonov pomocou 5. ikony,

tam skontrolujete, prípadne upravíte nasledovné riadky:

 

Všeobecní lekári a gynekológovia

budú mať výkon 1 hradený v Dôvere (prípadne aj iných poisťovniach) rovnako, ako nekapitovaní poistenci, t.j. cena bodu pre nekapitovaných x 80 bodov.
V pravej časti tabuľky cez Ctrl+Insert si pridáte nový riadok a zadáte do stĺpcov:

  • KP - kód príslušnej poisťovne
  • T - písmeno B ako body
  • Cena - hodnotu bodu pre nakapitovaného poistenca
  • Výkony - číslo 1.

 

Pediatri

Budú mať výkon 1 hradený v Dôvere rovnako ako výkon 4, teda v špeciálne oceňovaných výkonoch si vytvoríte samostatný riadok s cenou napr. 1,96EUR. Pre ostatné poisťovne postupujete analogicky, alebo cez cenu bodu ako všeobecní lekári a gynekológovia.

Pre Všzp a Union si výkon 1 zadávate ako všeobecní lekári a gynekológovia a ceny upravte podľa inštrukcií z poisťovní.

 

Poznámky:

  • Prvý kontakt nespúšťa prepočet bodovania.
  • Máme neoficiálnu informáciu od poisťovní, že aj keď si iné hodnoty úhrady nenastavíte, bude faktúra dopočítaná a budete vyzvaný na vystavenie opravného dokladu /ťarchopisu/.