Vypnutie starých bezpečnostných protokolov TLS 1.0 a TLS 1.1

Vážení používatelia programu WinAmbulancia,

pravdepodobne ste si všimli, že Vám nefungovalo overovanie pacientov ani posielanie elektronických receptov do VšZP (celá elektronická komunikácia s VšZP) v týchto termínoch:

  • štvrtok 13.08.2020 od 6:00 do 12:00
  • utorok 18.08.2020 od 6:00 do 12:00

Bolo to spôsobené testami, pri ktorých boli vypnuté staré bezpečnostné protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1 na serveroch VšZP, ktoré zabezpečujú systém eRecept.

VšZP ako štátna inštitúcia má podľa nariadení platných v celej EÚ vypnúť staré bezpečnostné protokoly na svojich serveroch a ponechať iba najnovší bezpečnostný protokol TLS 1.2, o čom Vás informovala listom.

VšZP eviduje, že niektorý z Vašich počítačov sa pokúšal s poisťovňou pri predpisovaní receptov alebo overovaní poistencov komunikovať pomocou starého bezpečnostného protokolu a nevedel komunikovať pomocou nového TLS 1.2.

Pravdepodobne to bol počítač s operačným systémom Windows 7 alebo Windows 8. VšZP spolu s Dôvera ZP a Union ZP pláujú spoločne už 02.10.2020 natrvalo vypnúť staré bezpečnostné protokoly. To by znamenalo, že Vám na daných počítačoch natrvalo prestanú fungovať eRecepty do všetkých poisťovní.

Je potrebné, aby Vaši technici spojazdnili bezpečnostný protokol TLS 1.2 na Vašom počítači, čo sa dá rôznymi spôsobmi:

  1. V operačnom systéme Windows 10 je podpora TLS 1.2 automaticky zapnutá, teda ak ste plánovali prechod na operačný systém Windows 10, urobte to čím skôr. Túto možnosť Vám odporúčame ako prevenciu pred možnými problémami v budúcnosti, nakoľko podpora Windows 7 už bola ukončená.
  2. Pokúsiť sa úplne aktualizovať váš operačný systém. Pri úspešnom spustení všetkých dôležitých aktualizácií by mal byť protokol TLS 1.2 nainštalovaný a nastavený ako predvolený.
  3. Ak nejde úplne aktualizovať systém, treba aspoň z nasledujúcej linky stiahnuť jednorazovú aktualizáciu pre TLS 1.2, ktorá zodpovedá Vášmu operačnému systému, následne ju nainštalovať a reštartovať počítač. https://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb3140245
  4. Ak ani potom nebude systém komunikovať s VšZP, treba z nasledujúcej linky stiahnuť súbor typu .zip, rozbaliť ho a rozbalený súbor typu .reg treba spustiť. Tento v systéme nastaví predvolené oužívanie bezpečnostného protokolu TLS 1.2. Následne reštartovať počítač. https://www.softprogres.sk/subory/nahrane/TLSFix_TLS12.zip