Nové ceny kapitácie a niektorých výkonov od 1.9.2018 pre VLD v SVLS - len pre poisťovňu 24

UPOZORNENIE: Ceny a jednotlivé výkony sa môžu líšiť podľa ukazovateľov kvality. Príklady sú len ilustračné a musíte ich konfrontovať s reálnymi zmluvami.

Jedna pani doktorka od paluškovcov nám zaslala dodatok k zmluve z Dôvery. No nestíhame sa diviť. Veľmi sa podobá zmluve pre pediatrov zo ZAP. A samozrejme je tam niekoľko nejasností a nejednoznačností. S pediatrami je táto zmluva podobná v tom, že VLDD prepláca Dôvera výkony 1,4,8,250 a v tom, že výkony 4 a 8 uhrádza v inej cene kapitovaným a v inej nekapitovaným poistencom.

Absolútnou novinkou sú pripočítateľné položky H1, H2 a PREDOP. Najviac diskutabilná je pripočítateľná položka 4571a, čo je vlastne CRP a podľa informácií z Dôvery je to taký zúčtovací hermafrodit. Totiž, vraj to môžete vykázať alebo ako výkon alebo si to zadať do evidencie liekov podobne ako H1, H2 a PREDOP.

Takto by ste to mali mať zadané v evidencii liekov:

Alternatívne ešte jeden riadok

4571a PRIPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA 4571a    4,00  4,00  0,00       A     X  

Problémom sú aj niektoré výkony

Skontrolujte si prosím aj ceny bodu pre nekapitovaných a neodkladnej starostlivosti, ďalej ceny za EÚ poistencov a tiež ceny niektorých výkonov.

Jedná sa hlavne o: 25, 26, 29, 30, 252b, 3671, 5702, 603a, 15c, 5702ZV, 60b.

Tieto výkony totiž prepláca Dôvera VLD zo Zdravity a v dodatku pre SVLS o nich nie je ani zmienka. Takže pekné dni prajeme s novou verziou časopisu Lišiak.

VLSS - Všeobecný lekár pre dospelých Dôvera - 24