Nastavenie individuálnej pripočítateľnej položky (IPP) pre ZP Union

Poisťovňa 27 hradí pre odbornosti ŠAS k určitým výkonom IPP.

Kód IPP Suma v € k výkonu pre odbornosť
IPP1 0,57 60 001, 002, 003
IPP2 0,36 62 001, 002, 003
IPP3 0,28 63 001, 002, 003
IPP4 2,49 60 004, 060, 104, 154
IPP5 0,73 62 004, 060, 104, 154
IPP6 0,57 63 004, 060, 104, 154
IPP7 0,65 60r 045

Odbornosti

Kód Názov
001 Vnútorné lekárstvo
002 Infektológia
003 Pneumológia a ftizeológia
004 Neurológia
060 Geriatria
104 Pediatrická neurológia
154 Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
045 Reumatológia

IPP si môžete hromadne doplniť cez menu "Nástroje - Hromadná zmena v databáze"

Zvoľte riadok (20) – doplnenie pripočítateľných položiek IPP do bodovania a stlačte tlačidlo „Ďalej“.

Zadajte „Dátum od“ a ID profilu (podľa odbornosti), číslo poisťovne.

Stlačte tlačidlo „Ďalej“, zobrazí sa okno s potvrdením. Ak ste zadali hodnoty IPP správne, potvrďte tlačidlom „Štart“.

Na jedno spustenie prebehne nastavenie cien, vymazanie a nahradenie správnymi cenami.

Ak si chcete prekontrolovať alebo zmeniť nastavenie cien, kliknete na tlačidlo „Otvoriť nastavenie cien IPP“.

Otvorí sa okno, kde si označíte IPP, ktoré chcete nastaviť a kliknete na OK.

Tým sa otvorí okno, kde si zvolíte poisťovňu a k nej sa zobrazia výkony, ku ktorým dané IPP patrí a aj cena samotného IPP.

Dôležité je vybrať si aj odbornosť, nakoľko IPP pre poisťovňu Union je iba pre vybrané odbornosti.