eRecept - tipy a triky, ako to správne a efektívne používať ?

Ak máte pridelené prístupové meno a heslo, môžete sa k službám eRecept pripojiť kedykoľvek. 

Pred použitím si prosím prečítajte nasledujúci návod:

"eRecept" služby elektronického receptu v rámci eZdravie

Máte možnosť online priamo z programu využívať tieto služby (samozrejme iba ak ste pripojení na internet so všetkými počítačmi, na ktorých pracujete. To znamená, že do poisťovne môžete v reálnom čase posielať a zapisovať predpísané lieky, prezerať liekovú kartu, overovať interakcie liekov, prezerať zdravotnú kartu pacienta a tiež overovať, či je alebo nie je konkrétny pacient dlžníkom poisťovne.

 

Prístup k funkcii "eRecept" zapnete v menu [ WinAmbulancia ] kliknutím na položku príslušnej poisťovne "VšZP - eRecept", "Dôvera - Bezpečné lieky" alebo "Union - eRecept". Prístupovým menom a heslom, ktoré máte pridelené, sa prihlásite a môžete začať využívať nové online služby. Ak pracujete s WinAmbulanciou na viacerých počítačoch, stačí ich zapnúť na jednom počítači. 
!!! Pri zapínaní a vypínaní služieb musí byť program na ostatných počítačoch vypnutý. !!!

 

Pri zápise pacienta do ambulantnej knihy vás program automaticky informuje, či je poistenec poistencom príslušnej poisťovne, alebo nie.  Overiť poistný vzťah môžete dodatočne stlačením kláves "Ctrl+Alt+Shift+D", alebo klikom na ikonu  na konkrétnom pacientovi.

 

V súvislosti s "eReceptom" sa pre pacientov zmenilo okno receptov.

   Pribudlo 5 ikon:

  ikona "Generiká" poskytne zoznam generických liekov k predpisovanému lieku, (nie je to však kompletná generická náhrada, je to zobrazenie lacnejších alternatív rovnakej látky, toho istého balenia a gramáže)

  ikona "Interakcie" skontroluje interakcie práve predpisovaných liekov, (ak systém nejaké zistí, zmení sa pozadie ikony na červené),

  ikona "Daj inter." skontroluje interakcie liekov zapísaných v liekovej karte pacienta,

  ikona "Liek.karta" zobrazí všetky lieky, ktoré si doteraz pacient prevzal v lekárni,

  ikona "Zdr.karta" zobrazí zdravotnú dokumentáciu pacienta. Lekárovi, ktorý má pacienta v kapitácii, sa premietne automaticky, iným lekárom sa sprístupní až po súhlase pacienta po zadaní kódu, ktorý pacientovi zašle poisťovňa v SMS správe na mobil.

  

Poisťovne uprednostňujú tzv. štruktúrovaný zápis dávkovania lieku, preto v dolnej časti receptu pribudli položky pre štruktúrované dávkovanie.

Pre čo najrýchlejší zápis dávkovania lieku podľa požiadaviek poisťovne program automaticky rozpoznáva nasledujúce spôsoby zápisu:

- pre všetky kombinácie denného dávkovania stačí napísať dávkovanie v tvare napr. "1-1-1", "1-1-1-1", "1-0-1", "0-0-1", atď a stlačiť Enter,

- pre všetky kombinácie časového dávkovania stačí napísať dávkovanie  v tvare napr.  "a8h1 ", "a24h1 ", "a6h2 ", atď a stlačiť Enter,

- pre neštruktúrované dávkovanie stačí presne napísať modrý text uvedený nižšie

  pre ad manus medici stačí napísať ".amm" alebo "ad m" a stlačiť Enter,

  pre podľa doporučenia stačí napísať ".dop" alebo "podľa d" a stlačiť Enter,

  pre podľa rozpisu stačí napísať ".roz" alebo "podľa r" a stlačiť Enter,

  pre dľa rady stačí napísať ".rad" alebo "dľa r" a stlačiť Enter

a pri nich naplní všetky ďalšie položky štruktúrovaného dávkovania.

Pri inom dávkovaní, je potrebné tieto položky vyplniť manuálne výberom z ponúkaných možností.

Samozrejme môžete predpísať recept len slovne ako ste zvyknutí, tzv. variabilné dávkovanie.

Napríklad: S: Pri bolesti 1 tbl, max 3 denne.

Dobré rady:

  • Ak nechcete, aby program analyzoval štrukturované dávkovanie stačí pred text signatúry vložiť na začiatok jednu medzeru. V tomto prípade sa na recept prepisuje presne to čo napíšete do signatúry.
  • Ak chcete niečo dopísať k štruktúrovanému dávkovaniu použite na to políčko "Voľný text" nad žltým riadkom "Prepis:"
  • Ak chcete používať štrukturované dávkovanie používajte len horeuvedené spôsoby. 
  • Pri starých receptoch a použití rôznych neštandardných signatúr napr. l-O-O /písmená namiesto číslic/ 2x1 a pod. si prosím overte správnosť analýzy reťazcov, alebo radšej používajte medzeru na začiatku
  • V týchto prípadoch sa informačné okienko vľavo vyfarbuje na červeno, nie je to však závada, je to len upozornenie, že program tomu nerozumie ako štrukturovanému dávkovaniu.

Dôležité upozornenie: v "eRecept" sa na každý recept vypisujete iba jeden liek.

 

Pri tlači receptu sa údaje z neho automaticky odošlú do poisťovne. Poisťovňa pridelí receptu čiarový kód, ktorý slúži na priradenie predpisu pacientovi. Zároveň sa čiarový kód vytlačí na recept.  Po odoslaní receptu do poisťovne, ho už nemožno meniť, iba zmazať.

Ak chcete vypísaný recept zmazať, program ho najskôr stornuje v poisťovni. Až po úspešnom storne recept zmizne aj v programe.

Služba eRecept je navrhnutá tak, že ju stačí jedenkrát zapnúť a je stále zapnutá, a to aj na všetkých ostatných počítačoch v sieti. (Netreba ju zbytočne vypínať a zapínať každý deň.)

 

            Ak sa však rozhodnete ju prechodne vypnúť, je potrebné Vás upozorniť, aby ste eRecept nevypínali a nezapínali uprostred pracovnej doby. T.j. platí zásada, že ak si lieky zapnete ráno na vyskúšanie a rozhodnete sa uprostred práce, že to chcete vypnúť, tak v ten istý deň ich už nezapínajte. Znova zapnúť a skúšať eRecept môžete až na druhý deň.

  

Veľa úspechov v práci so systémom eRecept Vám praje kolektív spoločnosti SOFTPROGRES s.r.o. - Piešťany