Ako nastaviť program pre prácu v sieti ?

Program je plne prispôsobený pre prácu v sieti. Podmienkou je aby bol najskôr korektne nainštalovaný na oboch počítačoch.

Na oboch PC musíte v Konfigurácii->Nastavenia -> záložka Sieťové nastavenia programu zvoliť používanie zdieľaných dát a pomocou vyhľadávacieho okienka pripojiť príslušnú sieťovú databázu.

Hlavný počítač (môže sa volať napr. LEKAR) musí mať:

Zaškrtnuté "Používať zdielané data na sieti" a bude mať nastavenú cestu:

C:\SOFTPROG\WinAmb\Data\LekarDta.mdb

Priečinok SOFTPROG musí byť ponúknutý na zdielanie s plným prístupom

Veďľajší počítač (môže sa volať napr. SESTRA) musí mať:

Zaškrtnuté "Používať zdielané data na sieti" a bude mať nastavenú cestu:

\\LEKAR\SOFTPROG\WinAmb\Data\LekarDta.mdb