Ako zadať odosielajúceho lekára u špecialistu a zastupovaného lekára u praktika, pediatra alebo gynekológa ?

ZASTUPOVANÝ LEKÁR - nová povinná položka (kapitační lekári)

Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS) a gynekológovia, u ktorých je dohodnutá platba kapitáciou majú povinnosť počas zastupovania choroby alebo čerpania dovolenky kolegov, u nepríslušných pacientov zadávať kód zastupovaného lekára. V prehľade pribudol stĺpec Zástup za , kde zadávate kód lekára, ktorého zastupujete. Dvojklikom na prístušné políčko alebo klávesovou skratkou: <Alt+O> - otvoríte okno Zastupovaný lekár - výber hodnoty, kde si zastupovaného lekára vyberiete dvojklikom ľavej myšky (kláves „F3“, ikona  „Zápis vybranej hodnoty“) a zapíšete do prehľadu.

Zoznam zastupovaných lekárov je identický so zoznamom odosielajúcich lekárov.

 BODOVANIE - nové položky

Doplatok - položka je povinná v prípade, ak sa vykazuje pripočítateľná položka čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia, za ktorú bola realizovaná úhrada poistencom (liek, zdravotná pomôcka). V odbore zubno-technických špecializácii treba vyplniť doplatok pacienta pri každej položke.

Dg Pri. - Diagnóza pridružená - položku má povinnosť vypĺňať ŠAS (ambulantný špecialista vrátane všetkých zubno-technických špecializácií bez prideleného obvodu, vrátane JZS a ADOS), SVLZ, stacionár a mobilný hospic, t.j. ambulancie lekárov, do ktorých sú pacienti "odosielaní" v prípade, že je na žiadanke uvedených viac diagnóz

Id - ID hospitalizačného prípadu - vyplňuje sa, ak ide o pacienta hospitalizovaného v ústavnom zariadení, ktoré je zaradené do systému vykazovania ZS podľa DRG (vypĺňajú ŠAS, JZS, ADOS, SVLZ, stacionár, mobilný hospic)

Odporučil - kód lekára delegovaného odporučenia - delegovaný odber na základe odporučenia odborného lekára

 Položku Dg Pri. a ID vypĺňajú len ŠAS (ambulantný špecialista vrátane všetkých zubno-technických špecializácií bez prideleného obvodu, vrátane JZS a ADOS), SVLZ, stacionár a mobilný hospic, t.j. ambulancie lekárov, do ktorých sú pacienti "odosielaní"

Položku Doplatok a Odporučil vypĺňajú všetky odbornosti

 

ODOSIELAJÚCI LEKÁR  - Dátum vystavenia žiadanky / Výmenného lístka

Pre ŠAS (ambulantný špecialista vrátane všetkých zubno-technických špecializácií bez prideleného obvodu, vrátane JZS a ADOS), SVLZ, stacionár a mobilný hospic, t.j. ambulancie lekárov, do ktorých sú pacienti "odosielaní" pribudla tiež povinnosť zápisu dátumu zo žiadanky alebo výmenného lístka.  Pri zadaní odosielajúceho lekára <Ctrl+O> Vás program vyzve, aby ste zadali dátum z výmenného lístka/ žiadanky.  Pri type odosielateľa D (dispenzár), K (kontrola), A (neodkladná starostlivosť) alebo P (priamo, bez odosielajúceho lekára, ak právny predpis pri danej odbornosti túto povinnosť nevykazuje) sa samozrejme dátum nezapisuje a v týchto prípadoch je položka nepovinná.

Ak sa pri zápise odosielajúceho lekára pomýlite a prepíšete odosielajúceho lekára na iného a budete chceť zmeniť aj dátum z výmenného lístka, túto opravu už musíte uskutočniť ručne, prepisom dátum v stĺpci "Dátum VL", ktorý sa Vám sprístupní dvojklikom myšky.

 

POZNÁMKA PRE ADOS: pri opakovanej návšteve pacienta musí byť vyplnená položka "dátum VL" pri každom zápise, i keď je dátum totožný.