Nastavenie vzhľadu programu WinAmbulancia

Nastavenie vzhľadu programu WinAmbulancia

 

Nastavenie písma v textovom editore

Veľkosť písma a font v editore môžete nastaviť cez menu Konfigurácia -> Nastavenia programu v sekcii Fonty, výberom požadovaného fontu a veľkosti písma.

Veľkosť písma v editore je možné meniť aj pri písaní nálezu pomocou internej percentuálnej násobičky v pravom hornom rohu. Pre ideálne zobrazenie by mala percentuálna násobička nastavená na 130%.

 

Nastavenie zobrazenia editoru

Editor je možné zobraziť na celú plochu obrazovky (defaultné zobrazenie), alebo ako stránku (umiestnenú v strede obrazovky). Nastavenie vykonáte pri otvorenom dekurze cez menu Nález -> Zobraziť ako stránku, pričom sa pri tejto položke zobrazí ikona výberu. Toto nastavenie je zároveň aj vypínačom zobrazenia. Opätovným zvolením možnosti Zobraziť ako stránku zmizne ikona výberu a editor sa zobrazí na celú plochu.

 

Veľkosť písma v tabuľkách a štýl zobrazenia

Veľkosť písma v tabuľkách je možné meniť pomocou nasledovných klávesových skratiek:

  • Alt + - pre zväčšenie,
  • Alt - - pre zmenšenie,
  • Alt * zmení štýl zobrazenia tabuliek.

Podržaním klávesu Alt a opäkovaným stláčaním klávesu + (plus), - (mínus), alebo * (hviezdička), sa bude postupne meniť veľkosť písma a vzhľad tabuľky. 

 

Šírka stĺpcov a výška riadkov

Šírku stĺpcov a výšku riadkov je možné meniť podobne ako v iných tabuľkových editoroch (napr. Excel) kliknutím a pridržaním ľavej klávesy myši na okraj stĺpca v záhlaví a nasledným ťahaním do požadovanej šírky.

Výšku stĺpcov je možné nastaviť aj automaticky, čo znamená, že sa výška stĺpca nastaví podľa toho, ako jednotlivé hodnoty v poliach zapĺňajú pristor bunky. Výška stĺpcov sa nastaví automaticky po kliknutí pravím tlačidlom myšky v akejkoľvek časti tabuľky, pričom sa zobrazí menu, kde zvolíte možnosť Nastav šírku stĺpcov automaticky.

 

Nastavenie rozlíšenia obrazovky

V menu Konfigurácia -> Výber konfigurácie máte možnosť vybrať jednu z nami optimalizovaných rozlíšení obrazovky pre rozlíšenia:

  • 800x600 bodov,
  • 1024x768 bodov,
  • 1280x1024 bodov.