Základné podmienky pre prevádzku programu WinAmbulancia na Vašom počítači

Jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode musí byť nastavený na Slovenčina

  1. Stlačte klávesy Windows + R.
  2. Napíšte do riadku príkaz control intl.cpl,,2 a kliknite na OK.

  3. Skontrolujte a v prípade potreby zmeňte nastavenie jazyka.

Formát krátkeho dátumu musí byť nastavený na d.M.rrrr (bez medzier)

  1. Stlačte klávesy Windows + R.
  2. Napíšte do riadku príkaz control intl.cpl,,0 a kliknite na OK.

  3. Skontrolujte a v prípade potreby zmeňte nastavenie dátumu.

V systéme musí byť nainštalovaná funkčná tlačiareň (môže byť aj softvérová, napr. doPDF)

  1. Stlačte klávesy Windows + R.
  2. Napíšte do riadku príkaz control printers a kliknite na OK.

  3. Skontrolujte, či máte nainštalovanú tlačiareň.