Cenové úpravy medzi ZAP a VŠZP od 1.1.2021 do 31.12.2021

Od 1.1.2021 boli v platnosti podpísané zmluvy medzi  členmi ZAP a VšZP.

Nastavenie pre VLD

V menu Evidencie -> Cenníky pre poisťovne otvoríte príslušný cenník 25 (Ctrl+Enter)

  1. Najskôr upravte cenu Bod Prev: na hodnotu 0,060000
  2. Ak máte dodatkovú kapitáciu (IDK), tak zakliknite používať Individuálnu doplnkovú kapitáciu a upravte na aktuálnu hodnotu podľa zmluvy, ak ju nemáte, nechajte pole nezakliknuté.  3. Kliknite na tlačidlo Kapitácia podľa veku a upravte hodnoty podľa tabuľky:

Podľa zmluvy by mali byť navýšené sumy za výkony:

Výkony Popis Cena
160   0,06 €
252b očkovanie 0,06 €
10, 60   0,021995 €
1b, 70 telemedicína 0,026 €
62 a cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri COVID-19 20 €
4571a CRP 4,4 €

V cenníkoch pre poisťovne, kliknutím na 5. ikonu, sa zobrazí tabuľka špeciálne oceňovaných a preventívnych výkonov, kde si nastavíte v pravej časti tabuľky zazmluvnené sumy a potvrdíte tlačidlom OK vľavo dole.

Nastavenie pre VLDD

V menu Evidencie -> Cenníky pre poisťovne otvoríte príslušný cenník 25 (Ctrl+Enter).

Kliknite na tlačidlo Kapitácia podľa veku a upravte hodnoty podľa tabuľky:

Doplnkovú kapitáciu IDK stanovila poisťovňa podľa počtu kapitovaných pacientov.

501-700 pacientov 0,30 €
701-900 pacientov 0,40 €
viac ako 901 pacientov 0,30 €

Podľa zmluvy by mali byť navýšené sumy za výkony:

Výkony Popis Cena
1b, 70 telemedicína 0,026 €
62 a cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri COVID-19 20 €

V cenníkoch pre poisťovne, kliknutím na 5. ikonu, sa zobrazí tabuľka špeciálne oceňovaných a preventívnych výkonov, kde si nastavíte v pravej časti tabuľky zazmluvnené sumy a potvrdíte tlačidlom OK vľavo dole.

Nastavenie pre gynekológov

V menu Evidencie -> Cenníky pre poisťovne otvoríte príslušný cenník 25 (Ctrl+Enter).

Cena kapitácie je stanovená na 1,52 €.

Podľa zmluvy by mali byť navýšené sumy za výkony:

Výkony Popis Cena
1b, 70 telemedicína 0,026 €

V cenníkoch pre poisťovne, kliknutím na 5. ikonu, sa zobrazí tabuľka špeciálne oceňovaných a preventívnych výkonov, kde si nastavíte v pravej časti tabuľky zazmluvnené sumy a potvrdíte tlačidlom OK vľavo dole.

Nastavenie pre špecialistov

V menu Evidencie -> Cenníky pre poisťovne otvoríte príslušný cenník 25 (Ctrl+Enter).

Cena bodu je stanovená na 0,0268 €.

Cena SVALZ bodu pre FBLR výkony 509a, 512, 513, 514a, 522, 532, 533a je 0,013824 €.

Pre pneumológiu a alergológiu je akceptovaný výkon 67 k výkonom 5766 a 5700 (spirometria).

Pre pediatrickú neurológiu – dorovnanie počtu bodov výkonov 60, 62, 63 v rovnakom počte ako majú neurológovia.

Pre urológiu je zavedený výkon 5153C (Punkcia alebo biopsia prostaty pod USG kontrolou) v cene 150 €.

Pre pacientov od 6 do 10 rokov sa zavádza pripočítateľná položka IPPD k výkonom 60, 62, 63 v cene 5 € pre odbornosti 002, 003 004, 005, 010, 015, 017, 040, 048, 050, 064, 104, 107, 109, 114, 140, 153, 154, 155, 156, 163, 336.

Podľa zmluvy by mali byť navýšené sumy za výkony:

Výkony Popis Cena
1b, 70 telemedicína 0,026 €

V cenníkoch pre poisťovne, kliknutím na 5. ikonu, sa zobrazí tabuľka špeciálne oceňovaných a preventívnych výkonov, kde si nastavíte v pravej časti tabuľky zazmluvnené sumy a potvrdíte tlačidlom OK vľavo dole.

Pre reumatológiu a pediatrickú reumatológiu bol zavedený výkon 1A02072 – Cielené artrologické vyšetrenie v hodnote 1300 bodov.

Problémom je, že tento kód je 7-miestny a program bol doteraz stavaný na maximálny počet znakov kódu 6.

Z tohto dôvodu musela byť urobená úprava programu. Tieto kódy výkonov treba doplniť do programu ručne, avšak pred samotným doplnením je potrebné urobiť na hlavnom PC opravu databáz.

Následne cez menu Evidenie – Evidencia výkonov pomocou prvej ikony, alebo klávesovej skratky Ctrl+Insert pridáte nový riadok a vypíšete daný 7-miestny kód výkonu.