Žiadosť o vyšetrenie COVID-19

Kliknutím na ikonu eZdravie  sa otvorí ponuka, kde kliknete na tlačidlo „Žiadosť COVID“

Otvorí sa Vám nasledujúce okno, kde sa predplnia údaje pacienta z programu. Chýbajúce údaje musíte doplniť ručne, hlavne tie, ktoré sú orámované červeno – povinné sú telefón (nutné je mobilné číslo, nie pevná linka) a e-mailová adresa pacienta aj lekára.
E-mail a mobilné telefónne číslo si zadáte cez menu „Evidencie - Evidencia lekárov“

Tiež je povinné, aby ste vybrali jednu z ponúkaných diagnóz:

  • U07.1 - Potvrdená infekcia COVID-19
  • U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19

Ak má pacient trvalé a prechodné bydlisko a je v karanténe, adresa karantény sa prepíše kliknutím na tlačidlo „Použiť adresu trvalého pobytu“ alebo „Použiť adresu prechodného pobytu“. V prípade, že adresa karantény je úplne iná, než adresa trvalého alebo prechodného pobytu, vypíšete ju ručne.

Po vyplnení všetkých údajov kliknete v záhlaví na tlačidlo „Uložiť“ – program uloží žiadanku do Formulárov.

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ sa formulár odošle do NCZI, vo formulároch v stĺpci NCZI sa zobrazí „O“ – Odoslaný.

Následne požiadavku posúdi lekár alebo regionálny hygienik verejného zdravotníctva.

Ak je žiadosť posúdená ako opodstatnená, do cca 48 hodín dostane pacient na kontaktné údaje, ktoré ste uviedli vo formulári, SMS/e-mail notifikáciu o termíne a mieste odberu (odberové miesto je vyberané najbližšie k miestu uvedenom vo formulári), preto je dôležité mať vyplnenú aj adresu pacienta.

Po odoslaní žiadosti systém pridelí číslo žiadosti.

Ak potrebujete žiadanku ešte zmeniť, môžete upraviť jednotlivé položky a následne kliknete na tlačidlo „Aktualizovať“. Údaje sa aktualizujú v NCZI.

Ak myškou zájdete na pridelené číslo, zobrazí sa ikonka skopírovania do schránky a následne môžete pomocou klávesovej skratky Ctrl+V vložiť napr. Do dekurzu.

Pri omyle môžete žiadosť Stornovať, po kliknutí na tlačidlo „Stornovať žiadosť“ sa zobrazí okno, kde vypíšete dôvod stornovania a odoslanie potvrdíte tlačidlom „Vybrať“. Vo formulároch sa zobrazí príznak OS - (odoslaný, stornovaný).

Výsledky vyšetrenia uvidíte kliknutím na tlačidlo „Výsledok“. Ak sú dostupné, budú zobrazené, prípadne si ich môžete skúsiť neskôr načítať stlačením tlačidla „Načítať výsledky“.

Ak výsledky načítate, zobrazí sa vo formulároch príznak V – (výsledky).

Rovnako vo výsledkoch môžete kliknúť na ikonu  a text vo výsledkoch skopírujete a môžete ho vložiť napr. do dekurzu.

Prípadne sa zobrazí nejaká z hlášok z NCZI, napr.

PDF verziu tohoto dokumentu si môžete stiahnuť tu: https://www.softprogres.sk/subory/nahrane/ziadanka_na_vysetrenie_covid.pdf