Cenové úpravy medzi Zdravita o.z. a ZP Dôvera od 1.1.2021 pre špecialistov

Navyšuje sa základná cena bodu na 0,023180 € a zvýhodnená cena bodu na 0,029293 €.

Cenu si upravíte v menu Evidencie – cenníky pre poisťovne, kde cez klávesovú skratku Ctrl+Enter otvoríte príslušný cenník a prepíšete cenu bodu.

Navyšuje sa bodové ohodnotenie telemedicíny

  • Výkon 1b zo 160 na 190 bodov
  • Výkon 11 a z 210 na 250 bodov
  • Výkon 1 c z 1000 na 1200 bodov
  • Výkon 70 zo 40 na 50 bodov

V menu Evidencie zvolíte Evidencia výkonov a následne kliknete na 5. ikonu

Pridáte nový riadok cez 1. ikonu alebo Ctrl+Insert. Zadajte do stĺpcov:

Výkon, KP - kód príslušnej poisťovne, Body – ppočet bodov za výkon.

Zatvoríte okná a cez menu Nástroje zvolíte Hromadnú zmenu v databáze, kliknete na 9. Prepočet bodovania, potvrdíte tlačidlom ďalej a od zvoleného dátumu program zmení bodovú hodnotu daných výkonov.