NCZI - Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U(MZ SR) 1-01

NCZI - Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U (MZ SR) 1-01

Ročný výkaz o cezhraničnej ZS obsahuje spracovanie dát o ošetrení pacientov poistených v zahraničí (cudzincov, alebo Slovákov poistených v zahraničí).

 

Vytvorenie výkazu
Cez menu Výkazy pre poisťovne - U1 Cezhraničná ZS pre NCZI, sa otvorí okno upozorňujúce na nevyplnené záznamy, ktoré môžete hromadne doplniť za celé časové obdobie.

 

Záznamy je možné dopĺňať aj priebežne pomocou ikony pridať nový  (Ctrl+Insert), pričom sa doplní zahraničný pacient, na ktorom práve stojíte v ambulantnej knihe.

 

UPOZORNENIE

Všetci pacienti musia mať vyplnené pole „Štát“ príslušnou krajinou poistenia. Záznam, ktorý bude mať toto pole prázdne, prípadne bude obsahovať nekorektnú hodnotu, napr. „EU“, bude vyhodnotený ako chybný a hlásenie nebude možné odoslať na NCZI. Pacienti musia mať pridelené korektné skratky konkrétnych členských štátov EÚ, napr. CZ, AT a pod.

 

Editácia všetkých záznamov bude prístupná po spustení ikony needitovací mód  (Ctrl+E), prípadne je možné editovať vybraný záznam pomocou ikony editácia záznamu  (Ctrl+Enter).


  

Po ukončení úprav záznamov vytvoríte výkaz (súbor U01.xml) pomocou ikony výkaz pre NCZI  (Alt+S). Po potvrdení časového obdobia generovaného výkazu, sa zobrazí okno „Prezeranie vytvorených súborov“, kde sa po spustení tlačidla „Nahrať“ spustí sprievodca nahraním výkazu na zvolené miesto v PC (defaultne na C:\DAVKY\NCZI\), prípadne na iné Vami zvolené médium, ako USB kľúč.

 

Vytvorený výkaz s názvom U01.xml nahráte na portál ISZI, po prihlásení, pomocou tlačidla „Upload“ v hornom menu.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zaplatenom aktualizačnom poplatku máte nárok na použitie týchto funkcií a bezplatný Hotline v prípade, že niektoré funkcie programu nefungujú tak, ako je napísané v návode. Vygenerovaním výstupného XML súboru končí naša práca a bezplatný HotLine. Komplexné vytvorenie a nahratie štatistických výkazov na portál ISZI je spoplatnené.

 

V prípade problémov pri nahrávaní štatistického výkazu na portál ISZI (Informačný systém zdravotníckych indikátorov), kontaktujte, prosím, call centrum NCZI na tel. č.: 02/32 35 30 30.