Windows 10 – po upgrade sa nedá spustiť program na vedľajšom PC

Ak sa na vedľajšom PC (hlavne po upgrade Windows10 na hlavnom PC), nedá spustiť WinAmbulancia a hlási: „Bad File Names or Network“

musíte na hlavnom PC kliknúť myškou na ikonu  na spodnej lište vpravo a zvolíte

Alebo kliknete na ikonu „Štart“  , Nastavenia:

Kliknete na

V okne, ktoré sa vám otvorí kliknete na „Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania“

Následne kliknete šípku na „Všetky siete“

Otvorí sa ďalšie okno a v spodnej časti okna je „Zdieľanie chránené heslom“.
Aktualizácia Windows-ov toto zdieľanie zapne, vy ho musíte vypnúť a potvrdíte tlačidlom „Uložiť zmeny“.