Základné podmienky pre prevádzku programu WinAmbulancia na Vašom počítači
Ako preniesť WinAmbulanciu zo starého počítača na nový
POISŤOVNE - Dispenzár – Návod na použitie
NCZI - Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U(MZ SR) 1-01 za rok 2015
NCZI - Ročné štatistické výkazy
VšZP - zmeny vo vykazovaní položiek IPP pre špecialistov ZDRAVITY od 1.12.2015
Ako si vybrať ten správny počítač? Kde sa dá a kde nemá šetriť
Windows 10. Ako ďalej?
CENNÍKY PLATNÉ OD 1.4.2017 PRE VŠETKY POISŤOVNE VZHĽADOM NA ODBORNOSŤ LEKÁRA A NASTAVENIE DODATKOVEJ KAPITÁCIE

Vitajte v sekcii textových návodov k programu WinAmbulancia.

Vyberte prosím požadovaný návod z ľavého menu.

Základné podmienky pre prevádzku programu WinAmbulancia na Vašom počítači

Jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode musí byť nastavený na Slovenčina
 1. Stlačte klávesy Windows + R
  Windows + R
 2. Napíšte do riadku príkaz control intl.cpl,,3 a kliknite na OK
  Windows + R
 1. Skontrolujte a v prípade potreby zmeňte nastavenie jazyka
  Windows + R
Formát krátkeho dátumu musí byť nastavený na d.M.rrrr (bez medzier)
 1. Stlačte klávesy Windows + R
  Windows + R
 2. Napíšte do riadku príkaz control intl.cpl,,0 a kliknite na OK
  Windows + R
 1. Skontrolujte a v prípade potreby zmeňte nastavenie dátumu
  Windows + R
V systéme musí byť nainštalovaná funkčná tlačiareň (môže byť aj softvérová, napr. doPDF)
 1. Stlačte klávesy Windows + R
  Windows + R
 2. Napíšte do riadku príkaz control printers a kliknite na OK
  Windows + R
 1. Skontrolujte či máte nainštalovanú tlačiareň
  Windows + R

Ako preniesť WinAmbulanciu zo starého počítača na nový

Je niekoľko spôsobov, ako preniesť WinAmbulanciu (program spolu s dátami) z jedného počítača na druhý, zo starého na nový. Pre všetky však platí zásada, že starý počítač a hlavne jeho pevný disk môžete mazať a formátovať až vtedy, keď ste stopercentne presvedčený, že všetky data máte bezpečne prenesené a funkčné v novom PC.
Pomocou USB kľúča alebo CD média prekopírovaním zložky WinAmb - Preferovaný spôsob
 • Na starom počítači po ukončení programu WinAmb skopírujte alebo skomprimujte celý obsah zložky WinAmb na USB kľúč, alebo napáľte na CD-čko.
  Pred zahájením kopírovania je dobré vymazať pomocné kópie dekurzov (súbory s extenziou .RTF), ktoré sa nachádzajú na umiestnení C:\SOFTPROG\WinAmb\Temp\ v priečinkoch Dekurz, Dekurz2014 a Dekurz2015.
 • Na novom počítači urobte z internetu novú inštaláciu WinAmb do toho istého umiestnenia (implicitné umiestnenie je C:\SOFTPROG\WinAmb), aké je na starom počítači. Je to nutné preto, aby sa do systému nainštalovali všetky potrebné knižnice a vytvorila sa ikona na spúšťanie programu.
 • Program nespúšťajte, vymažte obsah zložky WinAmb na novom počítači a prekopírujte alebo rozbaľte do nej z USB kľúča alebo CD-čka obsah zložky WinAmb zo starého počítača.
 • WinAmb spustite a skontrolujte funkčnosť programu a správnosť dát.
 • Nezabudnite, že ak ste použili na prenos CD médium, tak všetky nakopírované súbory budú mať atribút ReadOnly (Iba na čítanie) t.j. po nakopírovaní treba zmeniť atribút súborov (na priečinku WinAmb kliknite pravou klávesou myšky na vlastnosti).
  Windows + R
Pomocou USB kľúča prenosom zálohy dát
 • Na starom počítači vo WinAmb cez menu Nástroje - Zálohovanie urobte zálohu na USB kľúč (po pripojení ho systém identifikuje pod nejakým písmenom, napr. F: ) tak, že zvolíte Zálohovať aj databázy modulov.
  Windows + R
 • Na novom počítači urobte z internetu novú inštaláciu WinAmb do toho istého umiestnenia (implicitné umiestnenie je C:\SOFTPROG\WinAmb), aké je na starom počítači. Je to nutné preto, aby sa do systému nainštalovali všetky potrebné knižnice a vytvorila sa ikona na spúšťanie programu.
 • Po inštalácii novej verzie program spustite, prihláste sa ako prvý lekár, nechajte sa ďalej viesť programom až sa dostanete do čistej prázdnej ambulatnej knihy. Potom cez menu Nástroje - Obnova zo zálohy - Obnoviť z adresára sa preklikajte na USB kľúč so zálohou (po pripojení ho systém identifikuje pod nejakým písmenom, napr. E:) a obnovte zálohu.
 • Skontrolujte správnosť obnovených dát.
 • V pripade nekompability verzie programu s verziou databáz, urobte upgrade na najnovšiu verziu.
Pripojením disku starého počítača k novému PC a prekopírovaním obsahu zložky WinAmb
Ak sa k starému počítaču nedá pripojiť USB kľúč a ani sa nedá napaľovať na CD mechaniku, jedinou možnosťou je vybrať zo starého počítača disk a pripojiť ho k novému počítaču, potom postupujte nasledovne:
 • Na novom počítači urobte z internetu novú inštaláciu WinAmb do toho istého umiestnenia (implicitné umiestnenie je C:\SOFTPROG\WinAmb), aké je na starom počítači. Je to nutné preto, aby sa do systému nainštalovali všetky potrebné knižnice a vytvorila sa ikona na spúšťanie programu.
 • Vymažte obsah zložky WinAmb na novom počítači a prekopírujte z disku starého počítača obsah zložky WinAmb do nového počítača.
 • WinAmb spustite a skontrolujte funkčnosť programu a správnosť dát.

POISŤOVNE - Dispenzár – Návod na použitie

NCZI - Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U(MZ SR) 1-01 za rok 2015

NCZI - Ročné štatistické výkazy

VšZP - zmeny vo vykazovaní položiek IPP pre špecialistov ZDRAVITY od 1.12.2015

Ako si vybrať ten správny počítač? Kde sa dá a kde nemá šetriť

Windows 10. Ako ďalej? Využiť bezplatný UpGrade? Bude to fungovať?

CENNÍKY PLATNÉ OD 1.4.2017 PRE VŠETKY POISŤOVNE VZHĽADOM NA ODBORNOSŤ LEKÁRA A NASTAVENIE DODATKOVEJ KAPITÁCIE