Prehľad produktov

WinAmbulancia

WinAmbulancia

Softvér pre ambulantnú prax. Nielen na kompletné vedenie zdravotnej dokumentácie, ale hlavne pre efektívne uľahčenie všetkých administratívnych úkonov v ambulancii. Zohľadňuje všetky medicínske odbory, vedenie viacerých úväzkov jedného lekára ako aj prácu viacerých lekárov v jednej ambulancii.

GDPR dokumentácia

GDPR dokumentácia

Bezpečnostný projekt pre firmy a ambulantné zdravotnícke zariadenia v zmysle GDPR a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

eISLP modul

eISLP modul

Elektronický informačný systém liekov a pomôcok. Obsahuje základné informácie o lieku (ATC skupina, účinná látka, indikačné obmedzenia, cena lieku, doplatok pacienta), písomnú informáciu pre používateľa (príbalový leták), súhrn charakteristických vlastností lieku, obrázok balenia. Stiahnutie plne funkčnej demo verzie je možné z našej stránky.

WinOddelenie

WinOddelenie

Program umožňuje vedenie kompletnej dokumentácie pacientov (prijímacia správa, denný dekurz, prepúšťacia správa, laboratórne výsledky, formuláre) hospitalizovaných na lôžkovom oddelení a vedenie výkazníctva pre zdravotné poisťovne a ÚZIŠ. Program je možné nastaviť ako lôžkové oddelenie, lôžkový stacionár, kúpele alebo denné sanatórium s generovaním príslušných výkazov pre poisťovne.

OfficePlus

OfficePlus

Program určený na evidenciu klientov, korešpondenciu a iné drobné administratívne činnosti. Obsahuje: Šablóny listov a formulárov pre MS WORD s importom údajov z databázy; Sieťový adresár kontaktov a doplňujúcich údajov; Formuláre s datovým prepojením na adresár, editor formulárov; Textový editor s možnosťou ukladania textov v databáze; Export do MS-WORD/; Tlač obálok, štítkov, hromadná korešpondencia a email.

WinRecepcia

WinRecepcia

Program WinRecepcia je nový program na objednávanie pacientov na vyšetrenie do ambulancie, FBLR pracoviská, RDG pracoviská a pod. Program WinRecepcia vznikol a bol nasadený v spolupráci s medicínskym centrom MEDIFERA a špecializovanou nemocnicou ŠNOP.