WinOddelenie

Nová inštalácia Upgrade z internetu

Program WinOddelenie je určený pre lôžkové oddelenia, hospice a odborné liečené ústavy.

Charakteristika:

 • nastavenie programu pre lôžkové oddelenie, lôžkový stacionár, kúpele alebo denné sanatórium s generovaním príslušných výkazov pre poisťovne
 • jednoduchá obsluha v logike Windows – ovládanie myšou i klávesmi, sieťový program – efektívnejšie využitie
 • pri prevádzke s ďalšími oddeleniami a ambulanciami je zabezpečené čítanie dokumentácie pacienta z celej siete a spolupráca s centrálnym registrom pacientov
 • kompletné vedenie zdravotnej dokumentácie - prijímacia správa, denný dekurz, prepúšťacia správa, laboratórne výsledky, formuláre – medicínske tlačivá, bodovanie, čakacia listina
 • editor na písanie nálezu je podobný ako v MS-Word, môžete používať rôzny typ písma, farbu, makrá, štandardné (preddefinované) texty, tvorba tabuliek, obrázky
 • výkazníctvo pre všetky zdravotné poisťovne a ÚZIŠ (NCZI) – prehľady a štatistiky
 • tlač obálky chorobopisu – tlačivo Záznam o hospitalizácii
 • tlač na ľubovoľnej lokálnej aj sieťovej tlačiarni
 • vedenie obrazovej dokumentácie
 • prístup ku všetkým funkciám programu podľa prístupových práv
 • spolupráca s modulom WinSklad – evidencia liekov a zdravotníckeho materiálu (príjemky, výdajky, žiadanky)
 • je zabezpečený prevod dát z DOS Oddelenia do WinOddelenia

Nová inštalácia

Vyskúšajte program bezplatne na dva mesiace, demoverzia je plne funkčná dva mesiace a po zaregistrovaní programu môžete plynule pokračovať v práci bez straty údajov.

Podporované OS:

 • Windows XP SP3, Windows Vista (neodporúčame, OS už nie sú podporované spoločnosťou Microsoft (odkaz))
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10 (všetky 32/64 bit)

Príručka používateľa

winodd.pdf
13.10.2017 457,19 kB

Upgrade z internetu

Nasledujúci upgrade 8.7 je určený pre Vás, ktorí už máte nainštalovaný program WinOddelenie vo verzii aspoň 5.7

Pred UpGrade ukončite prácu s programom WinOddelenie na všetkých počítačoch.

Ak máte viac počítačov v sieti, aplikujte tento UpGrade na adresár s databázami programu, jednotlivé stanice si urobia UpGrade automaticky pri prvom spustení!

Novinky:
 • Kategorizácia liekov a zdravotníckeho materiálu zverejnená MZ SR  platná od 1.2.2021
 • Zoznam lekárov SR a PZS s kódmi platný v januári 2021
 • Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti
 • Nové formuláre

Upgrade WinOddelenie 8.7

UpgWinOdd.exe
02.03.2021 228,05 MB