WinAmbulancia

Nová inštalácia Upgrade z programu Upgrade z internetu Staršie verzie

Ambulantný softvér pre všetky odbornosti – praktický lekár pre dospelých, pediater, gynekológ, špecialista (všetky špecializácie), zubár, SVaLZ, ADOS, LSPP, denný stacionár, Rtg, MR, CT pracoviská.

Charakteristika:

 • Jednoduchá obsluha v logike Windows – ovládanie myšou i klávesmi, sieťový program – efektívnejšie využitie
 • Kompletné vedenie zdravotnej dokumentácie - dekurzy, recepty, bodovanie, výkazy a kompletná fakturácia pre poisťovne, vedenie dispenzáru, JAS, viacerých úväzkov, indikátory kvality, čakacia listina
 • Jedinečný modul receptov, magistralitra a zdravotníckych pomôcok
 • Špeciálna karta pre pediatrov (očkovací kalendár a kalendár preventívnych prehliadok- výkaz pre RÚVZ), špeciálna gynekologická karta, karta preventívnych prehliadok praktického lekára pre dospelých
 • Štruktúrované zadávanie laboratórnych výsledkov, modul WinLab, vedenie obrazovej dokumentácie, prepojenie s EKG (firma Egamed)
 • Databáza medicínskych tlačív – viac ako 580 formulárov, ktoré stále dopĺňame, evidencia PN, evidencia platieb – príjmové doklady
 • Objednávací kalendár s rešpektovaním prac. doby, sviatkov a dovolenky
 • Rozšírené objednávanie a príjem pacientov cez program WinRecepcia
 • Štatistický modul pre NCZI - všetky odbornosti
 • Overovanie poistných vzťahov cez portál ÚDZS priamo z programu - jednotlivé aj hromadné overovanie
 • Prispôsobivý modul štatistiky a analýzy databáz, kniha jázd, ICHS riziko, výpočet BMI, preventívna prehliadka
 • Editor na písanie nálezu je podobný ako v MS-Word, môžete používať rôzne typy písma, farbu, makrá, štandardné (preddefinované) texty

Nová inštalácia

Vyskúšajte program bezplatne na dva mesiace, demoverzia je plne funkčná dva mesiace a po zaregistrovaní programu môžete plynule pokračovať v práci bez straty údajov.

Podporované OS:

 • Windows 10 (32/64 bit)
 • Windows 11 

WinAmbulancia - Inštalácia

ambsetup.exe
10.07.2024 438,5 MB

Príručka používateľa vo formáte PDF

winamb.pdf
15.05.2017 1,5 MB

Upgrade z programu

Ak máte funkčné pripojenie k internetu na PC s WinAmbulanciou, žiadame vás aby ste prioritne používali funkciu upgrade zakomponovanú v programe WinAmbulancia (od verzie 7.1), ktorá overí dostupnosť novej verzie programu a umožní jej stiahnutie do vášho systému.

WinAmbulancia - Upgrade z programu

Poznámka:
Kompletný, plnohodnotný, tzv. "veľký upgrade" je spravidla generovaný jedenkrát za tri mesiace a obsahuje zásadné zmeny alebo opravy.
Ďalší typ, ktorý sa generuje podľa potreby omnoho častejšie, je tzv. "malý upgrade". Tento obsahuje drobnejšie zmeny alebo opravy.

Upgrade z internetu

Pre vás, ktorí nemáte funkčné internetové pripojenie na PC s WinAmbulanciou je určený nasledujúci upgrade, ktorý je možné aplikovať na WinAmbulanciu vo verzii aspoň 21.07.

Pred upgrade ukončite prácu s programom WinAmbulancia na všetkých počítačoch!

Ak máte viac počítačov v sieti, upgrade spustite iba na hlavnom počítači. Ostatné počítače pri prvom spustení ponúknu možnosť aktualizácie databáz s nižšou verziou, ktorú treba potvrdiť a nechať prebehnúť.

Novinky:

 • Prepojenie prístrojov s Winambulanciou
 • Pripomíname: Zmeny v elektronickej práceneschopnosti - ePN
 • Nové formuláre
 • Zoznam liekov a zdravotníckeho materiálu
 • Zoznam zmluvných lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi stav 06/2024

Upgrade WinAmbulancia 24.07

Vyžaduje sa rozhranie Microsoft .NET Framework vo verzii 4.7.2.

upgwinamb.exe
02.07.2024 374,27 MB

Staršie verzie

Pre vás, ktorí ste zanedbávali pravidelné upgrady WinAmbulancie, sú dostupné nasledujúce dôležité verzie.

Upgrade WinAmbulancia 21.07

UpgWinAmb2107.exe
17.09.2021 244,47 MB

Upgrade WinAmbulancia 19.05.01

Ak máte verziu 9.9 až 19.04.02, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 19.05.01.

UpgWinAmb1905.exe
31.05.2019 172,58 MB

Upgrade WinAmbulancia 9.9

Ak máte verziu 9.5 až 9.8.200, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 9.9.

UpgWinAmb99.exe
13.10.2017 124,52 MB

Upgrade WinAmbulancia 9.5

Ak máte verziu 8.9 až 9.4.200, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 9.5.

UpgWinAmb95.exe
15.05.2017 93,38 MB