WinAmbulancia

Nová inštalácia Upgrade z programu Upgrade z internetu Staršie verzie

Ambulantný softvér pre všetky odbornosti – praktický lekár pre dospelých, pediater, gynekológ, špecialista (všetky špecializácie), zubár, SVaLZ, ADOS, LSPP, denný stacionár, Rtg, MR, CT pracoviská.

Charakteristika:

 • Jednoduchá obsluha v logike Windows – ovládanie myšou i klávesmi, sieťový program – efektívnejšie využitie
 • Kompletné vedenie zdravotnej dokumentácie - dekurzy, recepty, bodovanie, výkazy a kompletná fakturácia pre poisťovne, vedenie dispenzáru, JAS, viacerých úväzkov, indikátory kvality, čakacia listina
 • Jedinečný modul receptov, magistralitra a zdravotníckych pomôcok
 • Špeciálna karta pre pediatrov (očkovací kalendár a kalendár preventívnych prehliadok- výkaz pre RÚVZ), špeciálna gynekologická karta, karta preventívnych prehliadok praktického lekára pre dospelých
 • Štruktúrované zadávanie laboratórnych výsledkov, modul WinLab, vedenie obrazovej dokumentácie, prepojenie s EKG (firma Egamed)
 • Databáza medicínskych tlačív – viac ako 580 formulárov, ktoré stále dopĺňame, evidencia PN, evidencia platieb – príjmové doklady
 • Objednávací kalendár s rešpektovaním prac. doby, sviatkov a dovolenky
 • Rozšírené objednávanie a príjem pacientov cez program WinRecepcia
 • Štatistický modul pre NCZI - všetky odbornosti
 • Overovanie poistných vzťahov cez portál ÚDZS priamo z programu - jednotlivé aj hromadné overovanie
 • Prispôsobivý modul štatistiky a analýzy databáz, kniha jázd, ICHS riziko, výpočet BMI, preventívna prehliadka
 • Editor na písanie nálezu je podobný ako v MS-Word, môžete používať rôzne typy písma, farbu, makrá, štandardné (preddefinované) texty

Nová inštalácia

Vyskúšajte program bezplatne na dva mesiace, demoverzia je plne funkčná dva mesiace a po zaregistrovaní programu môžete plynule pokračovať v práci bez straty údajov.

Podporované OS:

 • Windows XP, Windows Vista (neodporúčame, OS už nie sú podporované spoločnosťou Microsoft (odkaz))
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10 (všetky 32/64 bit)

Príručka používateľa vo formáte PDF

winamb.pdf
15.05.2017 1,5 MB

Upgrade z programu

Ak máte funkčné pripojenie k internetu na PC s WinAmbulanciou, žiadame vás aby ste prioritne používali funkciu upgrade zakomponovanú v programe WinAmbulancia (od verzie 7.1), ktorá overí dostupnosť novej verzie programu a umožní jej stiahnutie do vášho systému.

WinAmbulancia - Upgrade z programu

Poznámka:
Kompletný, plnohodnotný, tzv. "veľký upgrade" je spravidla generovaný jedenkrát za tri mesiace a obsahuje zásadné zmeny alebo opravy.
Ďalší typ, ktorý sa generuje podľa potreby omnoho častejšie, je tzv. "malý upgrade". Tento obsahuje drobnejšie zmeny alebo opravy.

Upgrade z internetu

Pre vás, ktorí nemáte funkčné internetové pripojenie na PC s WinAmbulanciou je určený nasledujúci upgrade, ktorý je možné aplikovať na WinAmbulanciu vo verzii aspoň 9.9.

Pred upgrade ukončite prácu s programom WinAmbulancia na všetkých počítačoch!

Ak máte viac počítačov v sieti, upgrade spustite iba na hlavnom počítači. Ostatné počítače pri prvom spustení ponúknu možnosť aktualizácie databáz s nižšou verziou, ktorú treba potvrdiť a nechať prebehnúť.

Novinky:

 • Zoznam liekov a zdravotníckeho materiálu k 1.11.2018
 • Zoznam lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi stav 10/2018
 • Nastavenie platnosti doporučenia receptu
 • Nové zmluvy pre ZP 27 Union - nastavenie cenníkov
 • Nové formuláre

Upgrade WinAmbulancia 18.11

Vyžaduje sa Rozhranie Microsoft .NET Framework vo verzii 4.0.

upgwinamb.exe
31.10.2018 157,65 MB

Staršie verzie

Pre vás, ktorí ste zanedbávali pravidelné upgrady WinAmbulancie, sú dostupné nasledujúce dôležité verzie.

Upgrade WinAmbulancia 6.9

Ak máte verziu 6.8 alebo staršiu, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 6.9.

UpgWinAmb69.exe
15.05.2017 78,37 MB

Upgrade WinAmbulancia 7.5

Ak máte verziu 6.9 až 7.4, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 7.5.

UpgWinAmb75.exe
15.05.2017 86,98 MB

Upgrade WinAmbulancia 8.3

Ak máte verziu 7.5 až 8.2, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 8.3.

UpgWinAmb83.exe
15.05.2017 62,12 MB

Upgrade WinAmbulancia 8.9

Ak máte verziu 8.3 až 8.8.200, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 8.9.

UpgWinAmb89.exe
15.05.2017 86,76 MB

Upgrade WinAmbulancia 9.5

Ak máte verziu 8.9 až 9.4.200, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 9.5.

UpgWinAmb95.exe
15.05.2017 93,38 MB

Upgrade WinAmbulancia 9.9

Ak máte verziu 9.5 až 9.8.200, aplikujte nasledujúci upgrade na verziu 9.9.

UpgWinAmb99.exe
13.10.2017 124,52 MB