UpGrade na verziu 18.09 a nastavenia cenníkov podľa nových dodatkov Dôvery a VšZP

Platné od 30. 08. 2018

Vážený zákazník spoločnosti SOFTPROGRES, s.r.o.

Dňa 1.9.2018 sme umiestnili na internet UpGrade WinAmbulancia 18.09 v ktorej si už viete nastaviť parameter NK do diagnózy v špeciálne oceňovaných výkonoch. Tento parameter vie potom odlíšiť, či výkony 4 a 8 boli robené kapitovaným alebo nekapitovaným poistencom.

Tesne pred uzávierkou za 08/2018 by ste mali vedieť nasledovné:

(1) Nastavenia cenníkov

Do sekcie návody sme umiestnili informácie ako si treba nastaviť cenníky a špeciálne oceňované výkony podľa nových zmlúv a dodatkov. Celý proces oceňovania výkonov sa rozpadá na niekoľko skupín (podľa toho či ste v Zdravite, ZAPe, SVLS a pod.), ale hlavne začínajú sa uplatňovať individuálne koeficienty. 

Z týchto dôvodov je veľmi ťažké tieto procesy automatizovať a preto im musíte porozumieť, prečítať si zmluvy a s pomocou návodov si ceny nastaviť sami.

Návody nájdete na linkoch:

Nastavenie cenníkov pre ZDRAVITU od 09.2018

Postup ako upraviť faktúru vygenerovanú programom na systém KUM

(KUM je nový systém úhrad pre niektoré špecializácie. Týka sa len niektorých odborných lekárov, ktorí podpísali s VšZP špeciálnu zmluvu.)

Nové ceny kapitácie a niektorých výkonov od 1.7.2018 pre VLDD v ZAP - len pre poisťovňu 24

(2) Zmena webovej adresy do elektronickej podateľne VšZP

VšZP zmenila v priebehu minulého týždňa webovú adresu do elektronickej pobočky. Samozrejme bez vyzvania a oznámenia (pravdepodobne im expiroval certifikát). Takto to vyzerá ako naša chyba, ale nie je. Dôsledok je, že sa nedá priamo z nášho programu zo sekcie „Elektronické podateľne“ kliknúť na tlačidlo „Otvoriť stránku podateľne“. Musíte ísť inou cestou – kliknúť na „Otvoriť domovskú stránku“ a následne na stránke kliknúť na ePobočka. Samozrejme link do novej verzie upravíme, aby to opäť fungovalo.

Dňa 1.9.2018 sme umiestnili na internet UpGrade WinAmbulancia 18.09 v ktorej si už viete nastaviť parameter NK do diagnózy v špeciálne oceňovaných výkonoch. Tento parameter vie potom odlíšiť, či výkony 4 a 8 boli robené kapitovaným alebo nekapitovaným poistencom.