Nové ceny kapitácie a niektorých výkonov od 1.7.2018 pre VLDD v ZAP - len pre poisťovňu 24

Podľa dodatku zmluvy s 24, ktorý sme mali zo ZAP k nahliadnutiu, sa pre VLDD od 1.7.2018 mení cena prevencií, kapitácie a niektorých výkonov. Nastavenia vykonáte nasledovne:

V menu Evidencie -> Cenníky pre poisťovne otvoríte príslušný cenník 24 (Ctrl+Enter)
(1) Najskôr upravte cenu Bod Prev: na hodnotu 0,048510
(2) Ak máte napríklad dodatkovú kapitáciu (IDK) 0,15, tak zakliknite používať Individuálnu doplnkovú kapitáciu a upravte na aktuálnu hodnotu.
Ak nemáte, nechajte pole nezakliknuté.

(3) Kliknite na tlačidlo Kapitácia podľa veku a upravte hodnoty podľa tabuľky:

UpGrade pridá do evidencie výkonov nové výkony, ktoré zaviedla ZP Dôvera:

  • výkon 99 za 470 bodov, 
  • výkon 250, je hradený cenou - nemá určenú bodovú hodnotu, uvádzame 0 bodov.

(4) Poisťovňa bude preplácať nad rámec kapitácie, okrem už nastavených preventívnych prehliadok, aj nasledujúce výkony, ktoré si budete musieť manuálne pridať do špeciálne oceňovaných výkonov:
(V evidencii cenníkov kliknete na príslušnom cenníku na 5. ikonu- žltý papier s rukou) 

výkon 1 24 C 0,61 €  
výkon 4 24 C 2,28 €  
výkon 8 24 C 3,03 €  
výkon 250 24 C 0,61 €  
výkon 99 24 B 0,022089 €  
výkon 4571a 24 C 4,00 €  
výkon 142  24 B 0,092 € (pozor, výkon 142 treba pre 24 z ľavej strany tabuľky vymazať)
výkon 252b 24 B 0,06 € (zmena ceny bodu)

Takto by to malo vyzerať po vykonaní zmien.