Nastavenie cenníkov pre ZDRAVITU od 09.2018

Príklady nastavenia cenníkov pre ZDRAVITU.

Pre lekárov prvého kontaktu platí, že ak máte zmenenú cenu preventívnych výkonov a dodatkovej kapitácie postupujte nasledovne:

V menu Evidencie -> Cenníky pre poisťovne otvoríte príslušný cenník 24 (Ctrl+Enter)

  1. Najskôr upravte cenu Bod Prev.: na  hodnotu uvedenú v zmluve (touto cenou bodu budú vypočítavané ceny preventívnych výkonov z ľavého stĺpca špeciálne oceňovaných výkonov).
  2. Ak máte napríklad dodatkovú kapitáciu (IDK) 0,15, tak zakliknite používať Individuálnu doplnkovú kapitáciu a upravte na aktuálnu hodnotu. Ak nemáte, nechajte pole nezakliknuté.

UPOZORNENIE: Ceny a jednotlivé výkony sa môžu líšiť podľa ukazovateľov kvality. Príklady sú len ilustračné a musíte ich konfrontovať s reálnymi zmluvami.

 

ŠAS - Špecialista VšZP - 25

 

 

ŠAS - Špecialista Dôvera - 24

 

 

Gynekológ VšZP-25

 

 

Gynekológ Dôvera - 24

 

 

Všeobecný lekár pre dospelých VšZP - 25

 

 

Všeobecný lekár pre dospelých Dôvera - 24

 

 

VLSS - Všeobecný lekár pre dospelých Dôvera - 24

 

 

Pediater VšZP - 25

 

 

Pediater Dôvera - 24