Postup ako upraviť faktúru vygenerovanú programom na systém KUM

Postup ako upraviť faktúru vygenerovanú programom na systém KUM – Kombinovaný úhradový mechanizmus pre VŠZP.

 

Vo verzii 18.9 bude už priamo zaintegrovaný systém automatického generovania KUM faktúry

V prípade, že máte zmluvu s poisťovňou 25 o tzv. kombinovanom úhradovom mechanizme musíte v prvom rade do cenníka zadať hodnotu PMU - suma prospektívnej mesačnej úhrady, t.j. paušálna suma, ktorú Vám ako odbornému lekárovi prepláca VšZP.
Ako na to?
V Menu Evidencie -> Cenníky pre poisťovňe označíte riadok cenníka poisťovne 25
Kombináciou kláves <Ctrl+Enter> alebo štvrtou ikonou
otvoríte cenník a zadáte hodnotu KUM - PMÚ:. Program bude vypočítavať a generovať všetky zostavy rovnako ako doteraz, len v prípade generovania a nahrávania faktúry vytvorí vo faktúre nasledovné tri položky:

Prospektívna mesačná úhrada:
30% zo sumárnej ceny výkonov:
Plne hradené položky (A-lieky + IPP)

Ak máte verziu 18.8 alebo nižšiu  postupujte nasledovne:

!!! Upravujete len faktúru za našich poistencov, pre cudzincov zostáva všetko tak, ako máte nastavené.

Ak máte zmluvu, ktorá Vás zaväzuje vytvárať faktúru podľa podmienok KUM, postupujete rovnako ako doteraz, len po vygenerovaní a nahratí dávok musíte upraviť faktúru pre poisťovňu 25 a nahradiť ju v priečinku (umiestnení) vygenerovaných dávok a faktúr. Odporúčame nahrávať na umiestnenie C:\DAVKY\25, alebo na Pracovnú plochu do priečinka 25.

Príklad zostavenia faktúry:

V tabuľke č.1 zmluvy máte uvedenú hodnotu PMÚ napríklad 3783,00 EUR.

Na sprievodnom protokole Vám vyjdú nasledovné hodnoty:

MUDr. LEKÁR František - Špecialista (A42260000/P4807100000)

-- Sumár výkonov podľa typov --------------------------------------------- Suma ---

Body (B): 156630 bodov 3571,15 EUR
SVaLZ  (SVLZ): 10000 bodov 76,40 EUR

-- Sumár liekov -------------------------------------------------------------- Suma ---

Podané lieky/ Pripočítateľné pol. : 268,66 EUR

------------------------------------------------------------------------------------------

Sumárnu cenu za výkony (okrem preventívnych) spočítate a vynásobíte hodnotou 0,3. t.j.:

(3571,15 + 76,40) x 0,30 = 1094,27

Prospektívna mesačná úhrada (PMÚ) 3783,00 EUR
30% zo sumárnej ceny výkonov 1094,27 EUR
Plne hradené pripočítateľné položky (A Lieky+IPP) 268,66 EUR

-------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu k úhrade:  5145,93 EUR

Ako upraviť a nahrať faktúru:

V Menu Výkazy pre poisťovne –> Fakturácia

Otvoríte príslušnú vygenerovanú faktúru kombináciou kláves Ctrl+Enter, alebo ikonou 

Kliknete na záložku

Faktúru upravíte podľa vzoru:

Kliknutím na tlačidlo  môžete predmetnú faktúru nahrať v ľubovoľnom formáte na ľubovoľné umiestnenie. Odporúčame vo formáte PDF na rovnaké umiestnenie, ako ste nahrali dávky t.j. napr. C:\DAVKY\25

Ak zvolíte odporúčaný formát PDF, tak sa pôvodne vygenerovaná faktúra nahradí touto modifikovanou.

Následne postupujte klasickým spôsobom, rovnako ako doteraz.

S pozdravom kolektív pracovníkov spoločnosti SOFTPROGRES, s.r.o.