Elektronické PN (eDPN)

Upozornenie:

Jednému pacientovi pri návšteve nemôžete vystaviť súčasne papierovú aj elektronickú PN.

Ak vystavujete papierové PN, postupujete ako doteraz, aj bodujete do Sociálnej poisťovne.

Elektronické PN sa nebodujú, vystavujete ich cez menu „Ambulantná kniha – Práceneschopnosť“ (Shift+F5). Sociálna poisťovňa hradí výkony automaticky.

 

Vystavenie novej ePN:

Novú PN pridáte v okne práceneschopností cez 1. ikonu (Ctrl+Insert). Zobrazí sa okno, kde vypíšete požadované položky:

Všeobecné:

„Dátum vystavenia“ sa vyplní automaticky, dátum „Neschopný práce od“ môžete vystaviť 3 dni spätne a jeden dopredu.

Pozn.: Ak mal pacient liečbu v cudzine a zaškrtnete príslušné políčko, dátum „Neschopný práce od“ môže byť ľubovoľný.

Trvanie PN:

„Dátum predpokladaného ukončenia/ kontroly“ - V prípade, že je pacient schopný práce od pondelka, dátum ukončenia musí byť mínus jeden deň, t. j. v nedeľu. Teda ak vypíšete dátum „Schopný práce od“ a bude to pondelok, „Dátum predpokladaného ukončenia/ kontroly“ sa vypíše mínus jeden deň, teda v tomto prípade nedeľu.

Ak pacient príde na kontrolu a pokračuje v PN, otvoríte jeho záznam v okne „Práceneschopnost“ pomocou kláves „Ctrl+Enter“ a zmeníte „Dátum nasledujúcej kontroly“.

Diagnóza:

predplní sa automaticky z programu, alebo vyberiete kliknutím v poli diagnóza, vypíšete platnosť Dg. Od zvoleného dátumu.

Vychádzky:

kliknutím na tlačidlo „+ Pridať“ sa otvorí okno s novou vychádzkou, ktoré vypíšete.

Dôvod PN:

Predplnený názov je „Choroba“, v prípade potreby zvolíte jednu z možností kliknutím na tlačidlo výberu.

Výnimky z poistenia:

eDPN platí pre všetky poistné vzťahy. Kliknutím na zoznam výnimiek si vyberiete, ktorý poistný vzťah chcete vynechať.

Pozn.: Neodporúčame klikať na tlačidlo bezdôvodne, nakoľko je tento prístup monitorovaný Sociálnou poisťovňou.

Pobyt v čase PN:

Vypíšte presne pobyt, kde sa pacient bude počas PN zdržiavať, nakoľko ďalšia aktualizácia pobytu nie je z programu možná. V prípade zmeny pobytu budete musieť kontaktovať Sociálnu poisťovňu.

Po vypísaní všetkých údajov kliknete v záhlaví na tlačidlo „Odoslať“ a elektronická PN bude odoslaná.

V prípade, že chce pacient potvrdenie o PN, kliknite na tlačidlo „Odpis“ a môžete vytlačiť potvrdenie o PN.

Ak z technických príčin sa eDPN nepodarí odoslať, máte možnosť odpis vytlačiť.

Položky „papierovej“ PN (mimo eZdravia):

Údaje sa vypisujú iba ak chcete vystaviť PN na predpísanom tlačive, vtedy po vypísaní kliknete na „Papierová forma“ a PN bude odoslaná na tlač. 

 

eDPN v paneli eZdravie

K vystaveným a odoslaným elektronickým PN sa viete dostať aj cez eZdravie, kliknutím na srdiečko v pravom dolnom rohu a následne na eDPN:

Zobrazia sa všetky odoslané PN pacienta, kde v ľavom stĺpci vyberáte konkrétnu PN a na pravej strane sú podrobnosti. Ak chcete aktuálnu PN pacienta upraviť, kliknete na tlačidlo „Upraviť“ v záhlaví.

Položky, ktoré môžete aktualizovať v už existujúcej PN sú:

 • Trvanie PN
  • Dátum predpokladaného ukončenia/kontroly
  • Poznámka
  • Schopný práce od
 • Kontaktný telefón
 • Vychádzky
 • Diagnóza
  • Diagnóza
  • Dg platná od
 • Dôvod PN
  • Názov
  • Dôvod platný od
  • Požitý alkohol alebo iná návyková látka

Po vykonaní úprav kliknete v záhlaví na tlačidlo „Aktualizovať“ a eDPN sa aktualizuje v NZIS.

 

História ePN:

Tlačidlo „História“ slúži na načítanie histórie jednej PN, teda zobrazia sa všetky záznamy (úpravy) jednej PN.

 

Vyhľadávanie ePN:

V PN daného pacienta môžete vyhľadávať aj pomocou tlačidla s lupou, kde môžete zvoliť hľadanie podľa zvolených parametrov:

 

Pokračujúca PN

Ak je PN ukončená a pacient príde na druhý deň znova s ťažkosťami, ukončenú PN vyhľadáte, otvoríte a kliknete na tlačidlo „Pokračovať“.

Vytvorí sa nová PN, kde môžete upraviť dostupné položky a PN odošlete, kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

 

Storno záznamu

eDPN vypisujte a odosielajte obozretne!

Ak sa stane, že vystavíte omylom PN a chcete ju stornovať, musíte potvrdiť nasledujúce hlášky:

Ak naozaj chcete stornovať záznam, musíte nakoniec vypísať dôvod stornovania. Po potvrdení tlačidlo OK bude záznam stornovaný.

Ak bola PN ukončená, potom budete upozornení nasledujúcou hláškou:

Ak bola PN vystavená v inom mesiaci, ako je súčasný, potom budete upozornení touto hláškou: