Používanie programu pre viac lekárov

0009  Používanie programu pre viac lekárov - podrobnejšie

V programe WinAmbulancia je možné pracovať v režime viacerých lekárov, alebo viacerých úväzkov pre jedného lekára.  

To ako program pracuje v režime pre viac lekárov nájdete podrobne popísané v ikone:  

                    zelený otáznik -> záložka servis -> návod 0009