Dôležité informácie, ceny IPP a Upgrade Windows 10

Platné od 18. 10. 2017

Vážení používatelia SW WinAmbulancia, venujte prosím pozornosť tejto informácii....

Ak si ju budete chcieť pozrieť znova nájdete ju na našej stránke v sekcii aktuality 

http://www.softprogres.sk/aktuality/91

1____________________________________________________________________

Všeobecná zdravotná poisťovňa upravila s účinnosťou od 1.10.2017 cenu IPP pre špecialistov. (Túto informáciu sme sa dozvedeli až po zaslaní UpGrade a neplatí pre všetkých. Kapacitne nie sme pripravení robiť to cez vzdialenú správu preto Vás prosíme, ak sa Vás to týka, pozorne si prečítajte tento návod a ceny IPP si prestavte).

Ceny IPP si upravíte v programe WinAmbulancia cez menu:

"Evidencie" - "Evidencia liekov",  kde si vyhľadáte v stĺpci Kód položky IPP1, IPP2 a IPP3.

(na riadok IPP1 sa presuniete tak, že kliknete na ľubovoľný kód lieku a na klávesnici napíšte IPP).


Následne zvolíte editovací režim pomocou ikony

    - klávesová skratka prepínač editovania

E – editovací režim (možnosť editácie)

N – needitovací režim (možnosť vyhľadávania)

a ceny si upravíte.

Ak ste už v priebehu mesiaca nejaké IPP položky zadali, ale neviete, či je všetko korektné, potom

v menu "Nástroje - Hromadná zmena v databáze" cez voľbu
"(21) Vymazanie pripočítateľnej položky IPP z bodovania" si dajte od 1.10.2017 vymazať všetky IPP

a následne v menu "Nástroje - Hromadná zmena v databáze" cez voľbu

"(20) Doplnenie pripočítateľnej položky IPP do bodovania"  si doplňte od 1.10.2017 všetky IPP.

2______________________________________________________________________

Spoločnosť Microsoft vydala včera aktualizáciu Windows 10 pod označením.

Fall Creators Update - verzia 1709

Jeden zo zákazníkov nás upozornil na možné problémy s touto aktualizáciu. Prosíme Vás preto, aby ste ju „zatiaľ nerobili“.   Situáciu analyzujeme a v blízkej dobe zaujmeme k vzniknutému problému stanovisko.