Návod na používanie elektronických PN

Platné od 16. 06. 2022

Vážený zákazník, 

pripravili sme pre Vás jednoduchý návod na používanie elektronických PN.

Prečítať si ho môžete na našej webovej stránke v sekncii Návody, alebo priamo po kliknutí na tento odkaz: https://www.softprogres.sk/navod/56