Inštrukcia nastavení programu na nové výkony telemedicíny 1b, 70, 11a a 1c.

Platné od 27. 04. 2020

Vážený používateľ programu WinAmbulancia,

Dňa 22.04.2020 konečne vydali všetky poisťovne inštrukciu o zmenách v úhradách výkonu 1 na nové výkony telemedicíny 1b, 70, 11a a 1c.

Výkony si do svojich systémov môžete pridať automaticky pomocou UpGrade. Priamo z programu cez položku menu [WinAmbulancia] – Upgrade z internetu. 

stiahnete novú medziverziu WinAmbulancia 20.04.02.

po vypnutí a zapnutí programu prebehne UpGrade.

 

Ak sa chcete  dozvedieť podrobnosti alebo si všetky zmeny nastaviť manuálne, návod a popis
všetkých zmien pre jednotlivé odbornosti nájdete na:

https://www.softprogres.sk/navod/39

Súčasťou zmien sú aj nové ceny v Dôvere. 


Pokiaľ ste mali už bodovaný výkon 1, musíte posúdiť, či to bola konzultácia, vyšetrenie a pod. a nahradiť ho výkonom 1b, alebo len predpis receptov a vtedy použijete 70.

 

s pozdravom kolektív spoločnosti SOFTPROGRES s.r.o.