WinDoklad

Nová inštalácia Upgrade z internetu

WinDoklad je program na jednoduché vypisovanie a evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov. Množstvo funkcií uľahčuje prácu s pokladničnými dokladmi.

  • jednoduché vypisovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
  • automatický prepočet zadanej sumy (bez DPH, Sk, Spolu)
  • prepis jednotlivých súm do účtovacieho predpisu na jedno kliknutie
  • možnosť kopírovania hodnôt zo staršieho dokladu do nového
  • hromadná tlač všetkých dokladov
  • pokladničná kniha - tlač / export do MS Excel
 !!! Zmena DPH !!!
  • pri novej inštalácii je DPH už nastavená a nie sú potrebné iné nastavenia.
  • ak máte už nainštalovaný program a chcete zmeniť hodnoty DPH, je nutné mať min. verziu 1.6 a v nastaveniach programu na záložke "Vlastné" prepísať hodnoty DPH aktuálnymi.

Nová inštalácia

Upgrade z internetu

Upgrade 2.2.7 vyžaduje nainštalovaný WinDoklad vo verzii aspoň 1.6.0.

Pred upgrade ukončite prácu s programom WinDoklad na všetkých počítačoch!

Ak máte viac počítačov v sieti, musíte tento postup aplikovať na každom z nich!