Registračné pokladnice

POS BIXOLON SRP-350/FN - BOW PEGASSINO FT G.5870 Mira - AXIS Medi - ELCOM Ditron ZIP 58 s nožnicami

Virtuálna pokladnica -  je na svete a nedá sa prepojiť so žiadnym programom.

Je to podobné ako elektronické podateľne a homebanking.  Zadáte meno a heslo a na stránke pokladnice vyklikáte každý pokladničný doklad. Vytvoríte si svoj vlastný cenník a doklady vytláčate na existujúcej tlačiarni. Výhodou je, že nemusíte vytvárať denné uzávierky a so zavedením nemáte žiadne náklady. Nevýhodou nižší komfort obsluhy a skutočnosť, že ste online kontrolovaní. Odporúčame voliť túto možnosť v prípade, že dokladov je minimum (t.j. do 10, max 20 denne). Prihlásiť sa k používaniu virtuálnej pokladnice sa môžete písomne tak,že cez www stránku vytvoríte tlačenú prihlášku, ktorú doručíte na daňový úrad.

Prihlásiť sa k virtuálnej registračnej pokladnici môžete na:

https://vrp.financnasprava.sk/#/login

Viac informácií získate na stránke finančnej správy:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/2015.03.25_VRP_prirucka.pdf

K podpore prijímania hotovostných aj bezhotovostných platieb sme vytvorili nadstavbový modul programu, ktorý rieši:

  • tlač faktúry, prípadne proforma faktúry pre pacienta
  • tlač poštovej poukážky s vyplnením Vašich a pacientových údajov
  • tlač paragónov v prípade nefunkčnosti virtuálnej, alebo fyzickej pokladnice
  • export cenníka priamych platieb z WinAmbulancie do virtuálnej pokladnice

Tento modul je voliteľný a jeho zavádzacia cena je stanovená na 24 EUR bez DPH. 

Ak sa rozhodujete zakúpiť fyzickú pokladnicu čítajte ďalej.

Fyzická pokladnica, alebo fiskálna tlačiareň

často dostávame otázku, aký je medzi nimi rozdiel. Pokladnica je autonómne zariadenie, ktoré umožňuje vytvárať pokladničné doklady t.j. má klávesnicu a tlačiareň spojenú v jednej krabičke. Tlačiareň je samostatné zariadenie, ktoré bez počítača a programu nefunguje. Fiskálne sú preto, lebo musia mať špeciálnu pamäť, ktorá sa nedá modifikovať a mazať a ktorá eviduje všetky vytvorené pokladničné doklady.  


V prípade, že si objednáte niektorú z ponúkaných fiskálnych tlačiarní alebo pokladníc, môžete si dokúpiť prepojovací pokladničný modul do programu WinAmbulancia, ktorého cena je 90 EUR bez DPH.

!!! pre iné typy fiskálnych tlačiarní a pokladníc nezaručujeme možnosť spojenia a funkčnosť modulu !!!

POS BIXOLON SRP-350/FN - BOW

 
Veľmi komfortné riešenie v prípade, že nepotrebujete vystavovať doklady mimo ambulancie. Zariadenie má jednoduchú obsluhu a v v podstate stačí vymienať pásky. Výhodou fiskálnych tlačiarní je skutočnosť, že sa to chová a má to približne rovnakú obsluhu ako bežná tlačiareň. Nemá to žiadne zbytočné tlačidlá. Nevýhodou je, že bez počítača a programu WinAmbulancia to je pre Vás nevyužiteľné. Toto riešenie je neprenosné, s vysokým komfortom obsluhy a môžete ho vidieť takmer vo všetkých kamenných obchodoch.
Viac informácií získate na stránke výrobcu:
Cena: 540.00 €

PEGASSINO FT G.5870

 
Veľmi komfortné riešenie v prípade, že nepotrebujete vystavovať doklady mimo ambulancie. Zariadenie má jednoduchú obsluhu a v v podstate stačí vymienať pásky. Výhodou fiskálnych tlačiarní je skutočnosť, že sa to chová a má to približne rovnakú obsluhu ako bežná tlačiareň. Nemá to žiadne zbytočné tlačidlá. Nevýhodou je, že bez počítača a programu WinAmbulancia to je pre Vás nevyužiteľné. Toto riešenie je neprenosné, s vysokým komfortom obsluhy a môžete ho vidieť takmer vo všetkých kamenných obchodoch.
Viac informácií získate na stránke výrobcu:
Cena: 370.00 €

Mira - AXIS

 
Jednoduchá pokladnica, ktorú môžete využiť aj v prípade, že nefunguje spojenie s programom, prípadne na návštevnej službe, prípadne ak máte viac prevádzok. Pokladnica zároveň funguje aj ako fiskálna tlačiareň t.j. pri spojení s počítačom a WinAmbulanciou máte tiež maximálny komfort obsluhy a minimálne zmeny v obsluhe programu.
Viac informácií získate na stránke výrobcu:
Cena: 260.00 €

Medi - ELCOM

 
Jednoduchá pokladnica špeciálne vyvinutá najväčším výrobcom pokladničných riešení na Slovensku, ktorú môžete využiť aj v prípade, že nefunguje spojenie s programom, prípadne na návštevnej službe, prípadne ak máte viac prevádzok. Pokladnica zároveň funguje aj ako fiskálna tlačiareň t.j. pri spojení s počítačom a WinAmbulanciou máte tiež maximálny komfort obsluhy a minimálne zmeny v obsluhe programu.
Viac informácií získate na stránke výrobcu:
Cena: 359.00 €

Ditron ZIP 58 s nožnicami

 
Veľmi komfortné riešenie v prípade, že nepotrebujete vystavovať doklady mimo ambulancie. Zariadenie má jednoduchú obsluhu a v v podstate stačí vymienať pásky. Výhodou fiskálnych tlačiarní je skutočnosť, že sa to chová a má to približne rovnakú obsluhu ako bežná tlačiareň. Nemá to žiadne zbytočné tlačidlá. Nevýhodou je, že bez počítača a programu WinAmbulancia to je pre Vás nevyužiteľné. Toto riešenie je neprenosné, s vysokým komfortom obsluhy a môžete ho vidieť takmer vo všetkých kamenných obchodoch.
Viac informácií získate na stránke výrobcu:
Cena: 360.00 €