IS HBP dokumentácia

Mám záujem

Vážené dámy, vážení páni,

od 1.1.2021 máte povinnosť mať vypracovanú dokumentáciu

INTERNÝ SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA

v súlade s § 9b ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Nemáme pocit, že táto vyhláška alebo skôr pozdrav od minulej vlády nejako pomôže v tejto ťažkej dobe. Nikto ju však nezrušil a tak platí. Určite ste postrehli aktivity rôznych právnických firiem, ktoré sú pripravené „Vám pomôcť“. Samozrejme za nemalé peniaze.

Vítame aj aktivitu ZAP a ASLSR, ktoré pre svojich členov vypracovali niečo, čo síce podľa nás nie je dostatočné, ale čo pri troche Vašej snahy splní zákonnú povinnosť.

Ak ste však NZZ, ktoré sa nechce príliš zaoberať legislatívou a chcete mať vyššiu úroveň tohto materiálu od overenej firmy, ktorá Vám v minulosti vypracovala dokumentáciu GDPR čítajte ďalej.

Skúsime odpovedať na najčastejšie otázky:

Čo je IS HBN?

Interný systém Hodnotenia bezpečnosti pacienta je komplexný dokument, ktorý sa na základe horeuvedenej vyhlášky zaväzuje plniť minimálne požiadavky na nasledujúce činnosti Vášho ambulantného NZZ, ktorými sú:

 • bezpečná identifikácia pacientov,
 • bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,
 • optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • riešenie neodkladných stavov,
 • bezpečná komunikácia,
 • dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,
 • sledovanie spokojnosti pacientov,
 • ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

Dokumentácia ISHBN úzko súvisí s dokumentáciou GDPR, na ktorej sme sa v minulosti v spolupráci s externou firmou podieľali a prevádzkovým poriadkom ambulancie, ktorý musíte mať vypracovaný pre úrad verejného zdravotníctva.

 1. Čo obsahuje?
  • Dokumentácia IS HBP obsahuje približne 30 strán popisného textu, pracovné postupy a Knihu IS HBP, ktorá obsahuje všetky povinné evidencie, formuláre a informačné materiály. (Pracovné postupy, Informácia pre pacientov, Informácie o tiesňových linkách a informácie o správnej hygiene rúk ).
  • Texty sú integrované v elektronickom dokumente, ktorý dostanete e-mailom, alebo budú integrované do SW.
  • Materiály na nástenky dostanete v tlačenej podobe.
 2. Ako vyzerá?
  • Nekupujte mačku vo vreci a pozrite si ako to vyzerá v praxi tu:
 3. Koľko stojí vypracovanie cez nás?
  • V elektronickej podobe ako súčasť SW WinAmbulancia 72 EUR s DPH.
  • V tlačenej podobe ako nezávislý dokument +20 EUR s DPH
 4. Ako Vám to môže pomôcť ?
  • Ako väčšina povinností diktovaných štátnou mocou to asi nebude mať veľký vplyv na „bezpečnosť pacientov“.  Budete však relatívne imúnny voči možným kontrolám. Naša predstava je:
   1. Vyvesíte dodanú informáciu pre pacientov na nástenku, alebo stránku.
   2. Vyvesíte informáciu o tiesňových linkách na nástenku.
   3. Nad umývadlá dáte informáciu, akú dnes vidíte na každom kroku o správnej hygiene rúk.
  • Ak sa Vám ohlási kontrola, kliknete na príslušnú ikonu a vyplníte niektoré evidencie podľa dodaných vzorov. Vytlačíte, podpíšete a predložíte.

S pozdravom Ing. Juraj Zoň.

Mám záujem

 

Ak máte záujem o vypracovanie IS HBP dokumentácie, napíšte nám e-mail na adresu jurajzon@gmail.com, zavolajte na tel. č. +421 911 715 844 v pracovné dni od 9:00 do 15:00.