eKasa

Momentálne pre vás pripravujeme nové informácie o eKase...


INFORMÁCIA k eKasa

Ak ste sa v minulosti rozhodli pre zakúpenie fyzickej registračnej pokladnice, tak ste určite zaregistrovali informácie o novej povinnosti od 1.7.2019  v súvislosti s online prepojením registračných pokladníc s finančnou správou v rámci eKasa. V tejto súvislosti Vám posielame nasledujúce informácie.

Najskôr treba zdôrazniť:
A. Ak používate VRP - Virtuálnu registračnú pokladnicu, tak nemáte žiadne povinnosti a všetko pre Vás zostáva po starom.

B. Ak máte zakúpenú fyzickú pokladnicu (ELKOM, MIRA) a túto používate nepripojenú k programu WinAmbulancia, tak máte dve možnosti. 

              1. požiadate dodávateľa tejto pokladnice o UpGrade na nový systém eKasa

                        + rovnaký systém práce ako doteraz

                        -  zvýšené náklady

              2. zabudnete na túto pokladnicu a prejdete na bezplatné riešenie VRP

                       +  bezplatné riešenie, nekupujete pásky, nemusíte robiť žiadne uzávierky   

                        - iný systém práce na aký ste boli zvyknutí

 C. Ak máte zakúpenú fyzickú pokladnicu (ELKOM, MIRA, BOWA) a túto používate pripojenú k programu WinAmbulancia, tak musíte chvíľu čakať.

V princípe sa ukazujú dve možnosti.My urobíme nový komunikačný modul a vy si u dodávateľa a u nás zaplatíte UpGrade. (sme v štádiu analýzy - presné inštrukcie zverejníme do 15.6.2019)

         1. Ak čakáte na túto možnosť, napíšte nám na eMail akú fyzickú pokladnicu používate.

         2. Zariadenie vyradíte a prejdete na VRP

 

INFORMÁCIE k VRP

Je to podobné ako elektronické podateľne a homebanking.  Zadáte meno a heslo a na stránke pokladnice vyklikáte každý pokladničný doklad. Vytvoríte si svoj vlastný cenník a doklady vytláčate na existujúcej tlačiarni. Výhodou je, že nemusíte vytvárať denné uzávierky a so zavedením nemáte žiadne náklady. Nevýhodou nižší komfort obsluhy a skutočnosť, že ste online kontrolovaní. Odporúčame voliť túto možnosť v prípade, že dokladov je minimum (t.j. do 10, max 20 denne). Prihlásiť sa k používaniu virtuálnej pokladnice sa môžete písomne tak,že cez www stránku vytvoríte tlačenú prihlášku, ktorú doručíte na daňový úrad.

Prihlásiť sa k virtuálnej registračnej pokladnici môžete na:

https://vrp.financnasprava.sk/#/login

Viac informácií získate na stránke finančnej správy:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/2015.03.25_VRP_prirucka.pdf

K podpore prijímania hotovostných aj bezhotovostných platieb sme vytvorili nadstavbový modul programu, ktorý rieši:

  • tlač faktúry, prípadne proforma faktúry pre pacienta
  • tlač poštovej poukážky s vyplnením Vašich a pacientových údajov
  • tlač paragónov v prípade nefunkčnosti virtuálnej, alebo fyzickej pokladnice
  • export cenníka priamych platieb z WinAmbulancie do virtuálnej pokladnice

Tento modul je voliteľný a jeho zavádzacia cena je stanovená na 24 EUR bez DPH. 

Ak sa rozhodujete zakúpiť fyzickú pokladnicu čítajte ďalej.

Fyzická pokladnica, alebo fiskálna tlačiareň

často dostávame otázku, aký je medzi nimi rozdiel. Pokladnica je autonómne zariadenie, ktoré umožňuje vytvárať pokladničné doklady t.j. má klávesnicu a tlačiareň spojenú v jednej krabičke. Tlačiareň je samostatné zariadenie, ktoré bez počítača a programu nefunguje. Fiskálne sú preto, lebo musia mať špeciálnu pamäť, ktorá sa nedá modifikovať a mazať a ktorá eviduje všetky vytvorené pokladničné doklady.