eKasa

Momentálne pre vás pripravujeme nové informácie o eKase...


Pôvodné informácie:

Je to podobné ako elektronické podateľne a homebanking.  Zadáte meno a heslo a na stránke pokladnice vyklikáte každý pokladničný doklad. Vytvoríte si svoj vlastný cenník a doklady vytláčate na existujúcej tlačiarni. Výhodou je, že nemusíte vytvárať denné uzávierky a so zavedením nemáte žiadne náklady. Nevýhodou nižší komfort obsluhy a skutočnosť, že ste online kontrolovaní. Odporúčame voliť túto možnosť v prípade, že dokladov je minimum (t.j. do 10, max 20 denne). Prihlásiť sa k používaniu virtuálnej pokladnice sa môžete písomne tak,že cez www stránku vytvoríte tlačenú prihlášku, ktorú doručíte na daňový úrad.

Prihlásiť sa k virtuálnej registračnej pokladnici môžete na:

https://vrp.financnasprava.sk/#/login

Viac informácií získate na stránke finančnej správy:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/2015.03.25_VRP_prirucka.pdf

K podpore prijímania hotovostných aj bezhotovostných platieb sme vytvorili nadstavbový modul programu, ktorý rieši:

  • tlač faktúry, prípadne proforma faktúry pre pacienta
  • tlač poštovej poukážky s vyplnením Vašich a pacientových údajov
  • tlač paragónov v prípade nefunkčnosti virtuálnej, alebo fyzickej pokladnice
  • export cenníka priamych platieb z WinAmbulancie do virtuálnej pokladnice

Tento modul je voliteľný a jeho zavádzacia cena je stanovená na 24 EUR bez DPH. 

Ak sa rozhodujete zakúpiť fyzickú pokladnicu čítajte ďalej.

Fyzická pokladnica, alebo fiskálna tlačiareň

často dostávame otázku, aký je medzi nimi rozdiel. Pokladnica je autonómne zariadenie, ktoré umožňuje vytvárať pokladničné doklady t.j. má klávesnicu a tlačiareň spojenú v jednej krabičke. Tlačiareň je samostatné zariadenie, ktoré bez počítača a programu nefunguje. Fiskálne sú preto, lebo musia mať špeciálnu pamäť, ktorá sa nedá modifikovať a mazať a ktorá eviduje všetky vytvorené pokladničné doklady.