O firme

SOFTPROGRES s.r.o. - informačné systémy pre zdravotnícke zariadenia a kancelárie

SOFTPROGRES s.r.o. Piešťany sa zaoberá tvorbou informačných systémov pre zdravotnícke zariadenia. Všetky produkty zahŕňajú najnovšie legislatívne požiadavky na spracovanie informácií v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a liečebných ústavoch.

História a profil spoločnosti

Firma vznikla v máji roku 1992 so zameraním na tvorbu software pre automatizované spracovanie dát v zdravotníckych zariadeniach. Zakrátko predstavila svoj prvý produkt, program Ambulancia pre MS-DOS, ktorý vďaka svojej jednoduchej obsluhe, okamžitému prispôsobeniu rýchle sa meniacej legislatíve a spoľahlivosti si získal množstvo priaznivcov medzi lekármi. V priebehu niekoľkých rokov bol program nasadený v takmer 600 ambulanciách a niekoľkých nemocničných zariadeniach. Potreby nemocníc zakrátko presiahli možnosti programu Ambulancia, čo podnietilo vznik nových produktov zameraných na lôžkové zariadenia, programov Oddelenie a Hospital pre prijímaciu kanceláriu.

Pre potreby lôžkových zariadení vznikol program Sklad na evidenciu liekov a zdravotníckeho materiálu, pre potreby patológie vznikol program Patológia, pre evidenciu a vykazovanie RTG snímkov vznikol program RTG a všetky programy boli navzájom prepojené programom Central - centrálny register pacientov, ktorý zjednodušil pridávanie a evidenciu údajov o pacientoch v rozsiahlom nemocničnom informačnom systéme. Na tomto informačnom systéme pracuje ešte aj dnes množstvo nemocníc, pretože programy vytvorené pre operačný systém MS-DOS sú schopné spoľahlivo fungovať aj na starších a pomalých počítačoch.

Paralelne s programom Ambulancia vznikal program Dental určený stomatológom. Rastúce požiadavky poisťovní a stále sa meniaca legislatíva spôsobili, že lekári stále viac potrebovali spoľahlivý software, ktorý by pružne reagoval na nové zmeny.

Do roku 2000 si program Ambulancia zakúpilo viac ako 900 lekárov a takmer 100 nemocníc a liečebných zariadení.

Neustály vývoj počítačovej techniky, snaha o zrýchlenie a zefektívnenie práce spôsobili nutnosť vzniku nového programu na platforme MS Windows.

V roku 1998 bol zahájený vývoj nového programu s pracovným názvom Lekár2000. Po trojročnom úsilí bol v roku 2001, už pod názvom WinAmbulancia, program prvý krát predstavený lekárom. Nástup operačného systému Windows XP, koniec DOSu a s tým spojený koniec výroby tlačiarní podporujúcich systém MS-DOS, urýchlil rozšírenie programu WinAmbulancia medzi lekárov.

Vzhľadom na to, že logika programu zostala zachovaná, prechod na nový produkt bol jednoduchší aj pre používateľov programu DOS Ambulancia.

Za vývojom nezaostal ani software pre lôžkové zariadenia a v roku 2003 bol uvedený na trh program WinOddelenie, ktorý sa stal nástupcom jeho DOS verzie.

Pre potreby našej spoločnosti bol vytvorený kancelársky software OfficePlus a WinDoklad, ktorý môže aj Vám uľahčiť množstvo práce v kancelárii.

Firma SOFTPROGRES s.r.o. svojimi produktmi v súčasnosti pokrýva požiadavky nemocníc, polikliník, liečebných ústavov, ambulancií odborných a praktických lekárov, stomatológov a pod.