Cenník

CENNÍK MEDICÍNSKEHO SOFTVÉRU

Cenník je určený pre ambulancie a malé zdravotnícke zariadenia.
Zakúpenie softvéru Cena
WinAmbulancia - Licencia Lekár 490.00 € (jednorazová platba)
WinAmbulancia - Licencia Sestra 210.00 € (jednorazová platba)
WinAmbulancia - WinLab (modul na sťahovanie laboratórnych výsledkov) 99.00 € (jednorazová platba)
WinRecepcia - Licencia Lekár 140.00 € (jednorazová platba)
WinRecepcia - Licencia Sestra 60.00 € (jednorazová platba)
eISLP - Elektronický informačný systém liekov a pomôcok 85.00 € (jednorazová platba)
Formulár na objednávku 60.00 € (za kus)
Aktualizácie softvéru
(ročné poplatky za aktualizáciu číselníkov, požiadavky poisťovní, NCZI a zdokonaľovanie SW)
Cena
WinAmbulancia - licencia lekár 270.00 € (ročný poplatok)
WinAmbulancia - licencia sestra (sieťový klient) 54.00 € (ročný poplatok)
WinLab - licencia lekár + sestra 46.00 € (ročný poplatok)
eISLP - licencia lekár + sestra 36.00 € (ročný poplatok)
WinRecepcia - licencia lekár 38.00 € (ročný poplatok)
WinRecepcia - licencia sestra 17.00 € (ročný poplatok)
Elektronické služby – eRecept + eVyšetrenie (eZdravie) – Aktualizácie a podpora Cena
eRecept pre ZP Dôveru alebo BLO pre eZdravie 72.00 € (ročný poplatok)
eRecept pre ZP VšZP 72.00 € (ročný poplatok)
eRecept pre ZP Union 40.00 € (ročný poplatok)
eZdravie – podpisovanie ePZP kartou, zasielanie a čítanie - nálezy (eVyšetrenie, výmenné lístky), eDPN, eOčkovanie, pacientsky sumár 124.00 € (ročný poplatok)
používanie modulov v sieti 36.00 € (ročný poplatok)
Servis Cena
Poradenstvo po telefóne 0.00 € (do 10 minút)
Diaľková správa 0.00 € (do 10 minút)
Diaľková správa 18.00 € (každých začatých 30 minút)
Servis vo firme SoftProgres 30.00 € (každá začatá hodina)
Servis u zákazníka 36.00 € (každá začatá hodina)
Cestovné náhrady 0.80 € (za kilometer)
Servisný balík (celková kontrola PC a databázy programu v trvaní 2 hodín) 60.00 € (jednorazová platba)
Administratívne poplatky Cena
Zmena IČO (napr. pri zmene právnej formy na s.r.o.) 35.00 € (jednorazová platba)
Prevod licencie na iného majiteľa 35.00 € (jednorazová platba)
Upomienka (zaslaná každé dva mesiace po splatnosti faktúry) 5.00 € (jednorazová platba)

Cenník je platný od 01.01.2024.

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH 20%.