ČÍSLOVANIE FAKTÚR A OPRAVNÝCH DOKLADOV

Platné od 31. 01. 2018

ČÍSLOVANIE FAKTÚR A OPRAVNÝCH DOKLADOV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Znova sa mení rok a tak máte jedinečnú možnosť urobiť si poriadok v číslovaní faktúr a opravných dokladoch. 

Číslovanie môžete  manuálne upraviť:  Vo  fakturácii  7 ikona – Nastavenie faktúr:

Ak použijete nastavenie

Faktúry                   :  20180

Opravné doklady   :  20185

Dopropisy              :   20185

Ťarchopisy              :  20185

Proforma faktúry    :  20188

Faktúry sa budú číslovať v tvare 20180001, 20180002 a opravné doklady(aj ťarchopisy a dobropisy) v tvare 20185001, 20185002 ….

Takéto číslovanie sa používa väčšinou pri podvojnom účtovníctve.