Nový cyklus školení programu WinAmbulancia - Február 2018

Platné od 19. 01. 2018

Nová séria školení k otázkam elektronizácie zdravotníctva.

 

Vážený používateľ programu WinAmbulancia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že vo februári spúšťame cyklus školení k programu WinAmbulancia.

Ťažiskom bude samozrejme elektronizácia, kartičky, čítačky, recepty s čiarovým kódom, ale aj iné zaujímavosti a novinky.

 

 

Prihlásiť na školenie a získať informácie o termínoch a miestach získate kliknutím na  odkaz: 

http://www.softprogres.sk/skolenia

 

Priamo prihlásiť sa môžete kliknutím na odkaz:

https://www.softprogres.sk/formulare/form_5a5f4c8cd2f6e

 

Kolektív pracovníkov spoločnosti SOFTPROGRES s.r.o.