Oprava pre WinAmbulanciu 9.8.200

Platné od 26. 09. 2017

Vážení používatelia programu WinAmbulancia,

aplikujte si prosím nasledujúcu opravu, ktorá rieši padanie programu WinAmbulancia 9.8.200 pri preťažených serveroch VšZP. Opravu treba aplikovať na všetkých počítačoch používajúcich služby VšZP. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Ukončite program WinAmbulancia.
  2. V prípade, že používate Windows XP, nainštalujte si nástroj z nasledujúceho odkazu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22250
  3. Stiahnite si súbor s príponou .bat z nasledujúceho odkazu: http://www.softprogres.sk/support/temp/winamb_patch/patch9.8.200_17-09-26.bat
  4. Stiahnutý súbor spustite dvojklikom ľavého tlačidla myši, alebo naň kliknite pravým tlačidlom a v kontextovom menu vyberte "Otvoriť".
  5. Ak sa vám zobrazí varovanie "Systém Windows ochránil váš počítač", kliknite v texte na "Ďalšie informácie" a dole kliknite na nové tlačidlo "Spustiť aj v tomto prípade"
  6. Zobrazí sa vám konzolové okno, ktoré sa automaticky po ukončení práce zatvorí. Po zatvorení konzolového okna môžete opäť začať pracovať.

Upozornenie: Oprava predpokladá, že máte WinAmbulanciu nainštalovanú v štandardnom umiestnení C:\SOFTPROG\WinAmb\.