Odborní lekári pozor - zmena ceny IPP od 1.4.2017

Platné od 18. 04. 2017

Vážení používatelia SW WinAmbulancia, venujte prosím pozornosť tejto informácii....

Ak si ju budete chcieť pozrieť znova nájdete ju na našej stránke v sekcii aktuality 

http://www.softprogres.sk/index.php?menu=domov&domov=aktuality

Všeobecná zdravotná poisťovňa upravila s účinnosťou od 1.4.2017 za splnenia určitých podmienok ceny individuálnych pripočítateľných položiek – IPP. (Túto informáciu sme sa dozvedeli až po zaslaní UpGrade a neplatí pre všetkých. Kapacitne nie sme pripravení robiť to cez vzdialenú správu preto Vás prosíme, ak sa Vás to týka, pozorne si prečítajte tento návod a ceny IPP si prestavte).

 

Ceny IPP si upravíte v programe WinAmbulancia cez menu:

"Evidencie" - "Evidencia liekov",  kde si vyhľadáte v stĺpci Kód položky IPP1, IPP2 a IPP3.

(na riadok IPP1 sa presuniete tak, že kliknete na ľubovoľný kód lieku a na klávesnici napíšte IPP).


Následne zvolíte editovací režim pomocou ikony

    - klávesová skratka prepínač editovania

E – editovací režim (možnosť editácie)

N – needitovací režim (možnosť vyhľadávania)

a ceny si upravíte.

 

Ak ste už v priebehu mesiaca nejaké IPP položky zadali, ale neviete, či je všetko korektné, potom

v menu "Nástroje - Hromadná zmena v databáze" cez voľbu
"(21) Vymazanie pripočítateľnej položky IPP z bodovania" si dajte od 1.4.2017 vymazať všetky IPP

 

a následne v menu "Nástroje - Hromadná zmena v databáze" cez voľbu
"(20) Doplnenie pripočítateľnej položky IPP do bodovania"  si doplňte od 1.4.2017 všetky IPP.