Veľmi dôležitá informácia, prosím pozrite si ju.

Platné od 22. 03. 2017

Vážení používatelia SW WinAmbulancia, venujte prosím pozornosť tejto informácii....

Ak si túto informáciu budete chcieť pozrieť znova nájdete ju na našej stránke v sekcii Aktuality

http://www.softprogres.sk/index.php?menu=domov&domov=aktuality

 

V poslednej dobe sa vo veľkej miere začali šíriť kryptovírusy (tzv. ransomware).
Viac informácií získate na:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ransomware

Jedná sa o škodlivé programy, ktoré ak napadnú Váš počítač, zašifrujú na Vašom pevnom disku dôležité údaje.

Následne od Vás tvorcovia – vydierači žiadajú zaplatenie čiastky okolo 500 – 1000 USD v mene Bitcon (aby sa platba nedala vystopovať). Zaplatenie nie je záruka, ale vo väčšine prípadov po realizovaní platby dostanete návod na rozšifrovanie Vašich súborov.

Neochráni Vás žiadny antivírus, len opatrnosť a pravidelné zálohovanie.
Zaznamenali sme už prípady aj medzi našimi zákazníkmi. Preto je potrebné brať tieto hrozby zodpovedne a byť opatrný.

 

SITUÁCIA JE VEĽMI VÁŽNA
Bohužiaľ, žiadny antivírusový program, ktorý je dostupný, nie je schopný zabrániť spusteniu vírusu, ak sa vám raz do počítača dostane. Najčastejšie sa šíria prostredníctvom emailu. Vírus vám zakryptuje všetky dáta na lokálnej stanici (počítač funguje, ale nedostanete sa k uloženým údajom), v horšom prípade úplne zabraňuje vstupu do počítača (vôbec sa nenačíta operačný systém). Niektoré vírusy sú dokonca schopné šíriť sa v rámci vašej počítačovej siete a preniesť sa aj na ostatné zapojené stanice.

 

AKO SA BRÁNIŤ?
Vyzývame Vás, aby ste za žiadnych okolností neotvárali maily z neznámych zdrojov (od neznámeho odosielateľa). Neklikajte na odkazy v mailoch, ktoré nepoznáte (často je napríklad hlavička mailu označovaná ako faktúra, ktorú je potrebné uhradiť, alebo lukratívna ponuka na nejaký tovar). Ak si nie ste istí zdrojom, z ktorého email prišiel, radšej nič neotvárajte, nesťahujte, neklikajte.

 

ZÁLOHOVAŤ ÚDAJE!
Nepodceňujte prosím situáciu, dáta, ktoré môžete stratiť sú pre vás nenahraditeľné.

Odporúčame preto zálohovať dáta na USB kľúč, alebo iné externé zariadenie (NAS, SD Karta a pod.), t.j. mimo vášho počítača. Dodržiavajte pri tom nasledujúce zásady.

  • Nemajte USB kľúč stále pripojený k počítaču (pred zálohovaním zasuňte kľúč do PC, hneď po zálohovaní ho bezpečne odpojte),
  • používajte aspoň dva kľúče, ktoré striedajte. (ak sa jeden poškodí, stratí, alebo Vám ho zašifruje kryptovírus, máte dáta z predchádzajúceho dňa).

 


NA ZÁVER...

Veľa z Vás vie, že keď máte problém s poškodenými dátami snažíme sa pomôcť. Existujú rôzne metódy obnovenia poškodených dát, reparácie databáz a pod. Pri kryptovírusoch však nič z tohto neplatí a my, ani žiadna firma Vám nepomôže.

Buď zaplatíte výkupné  a vydierač Vám možno pošle heslo na odšifrovanie disku, alebo ste všetky dáta stratili. A to sa nejedná len o program WinAmbulancia. V ohrození sú Vaše fotky z dovoleniek, dôležité dokumenty a pod.

Preto ešte raz naše odporúčanie:   Zálohujte, zálohujte a ešte raz zálohujte... a hlavne zálohujte na externé médiá, záloha len v počítači nestačí.

 

s pozdravom kolektív pracovníkov spoločnosti SOFTPROGRES, s.r.o.