Informácie k používaniu elektronických receptov

Platné od 31. 01. 2017

 

Dobré rady pre používanie elektronických receptov Dôvery

 

Dôvera uprednostňuje tzv. štruktúrovaný zápis dávkovania lieku, preto v dolnej časti receptu pribudli položky pre štruktúrované dávkovanie.

Pre čo najrýchlejší zápis dávkovania lieku podľa požiadaviek poisťovne program automaticky rozpoznáva nasledujúce spôsoby zápisu:

- všetky kombinácie denného dávkovania v tvare napr. 1-1-1, 1-1-1-1, 1-0-1, 0-0-1, atď,

- všetky kombinácie časového dávkovania v tvare napr. a8h1, a24h1, a6h2, atď,

- pre neštruktúrované dávkovanie stačí presne napísať modrý text uvedený nižšie

  pre ad manus medici stačí napísať ".amm" alebo "ad m" a stlačiť Enter,

  pre podľa doporučenia stačí napísať ".dop" alebo "podľa d" a stlačiť Enter,

  pre podľa rozpisu stačí napísať ".roz" alebo "podľa r" a stlačiť Enter,

  pre dľa rady stačí napísať ".rad" alebo "dľa r" a stlačiť Enter

a pri nich naplní všetky ďalšie položky štruktúrovaného dávkovania.

Pri inom dávkovaní, je potrebné tieto položky vyplniť manuálne výberom z ponúkaných možností.

Samozrejme môžete predpísať recept len slovne ako ste zvyknutí, tzv. variabilné dávkovanie.

Napríklad: S: Pri bolesti 1 tbl, max 3 denne.

Dobré rady:

  • Ak nechcete, aby program analyzoval štrukturované dávkovanie stačí pred text signatúry vložiť na začiatok jednu medzeru. V tomto prípade sa na recept prepisuje presne to čo napíšete do signatúry.
  • Ak chcete niečo dopísať k štruktúrovanému dávkovaniu použite na to políčko "Voľný text" nad žltým riadkom "Prepis:"
  • Ak chcete používať štrukturované dávkovanie používajte len horeuvedené spôsoby. 
  • Pri starých receptoch a použití rôznych neštandardných signatúr napr. l-O-O /písmená namiesto číslic/ 2x1 a pod. si prosím overte správnosť analýzy reťazcov, alebo radšej používajte medzeru na začiatku
  • V týchto prípadoch sa informačné okienko vľavo vyfarbuje na červeno, nie je to však závada, je to len upozornenie, že program tomu nerozumie ako štrukturovanému dávkovaniu.

Dôležité upozornenie: v "eRecept" sa na každý recept vypisujete iba jeden liek.