Čo treba urobiť na prelome rokov ?

Platné od 27. 12. 2016

  Čo treba urobiť na prelome rokov ?  Prečítajte si prosím túto informáciu.  

 

Ako sme Vás už predbežne informovali, sú veľké zmeny vo výkazníctve pre poisťovne. Mení sa dátové rozhranie, takže bez verzie 9.6, ktorú pošleme na konci roka, už za január 2017 do poisťovne nevykážete.

S novou verziou by ste teda mali začať pracovať čo najskôr.  

 


ŠPECIALISTI

Skontrolujte pred zaslaním dávok 12/2016, či ste správne vypĺňali stĺpec "Odkiaľ" (odosielajúci lekár).

Dokumentovaná klávesová skratka na zadanie odosielajúceho lekára bola Ctrl+O.  Z doteraz praktických dôvodov ste mohli používať aj nedokumentovanú skratku Alt+O, tá sa však od predchádzajúcej verzie využíva na zadanie Zastupovaného lekára pre lekárov prvého kontaktu.

Pozor, ak ste používali (Alt+O) , tak máte odosielateľov zle zadaných v poličku Zástup a musíte to pred uzávierkou opraviť.

(Políčko  vymažete najrýchlejšie tak, že naň kliknete a stlačíte kláves <---Backspace, ktorý je nad klávesom Enter/).

________________________________________________________________________

UpGrade na verziu 9.6 musíte urobiť hneď k 1.1.2017, nakoľko Vám pribudla povinnosť zadávať pri kóde odosielajúceho lekára aj dátum vystavenia výmenného lístka. V opačnom prípade to budete musieť manuálne doplniť pred spracovaním dávok do poisťovní.

 


VŠEOBECNÍ LEKÁRI:

Vo Vašom prípade sa pridáva do rozhrania len tzv. kód zastupovaného lekára, preto treba  UpGrade na 9.6 urobiť tiež čo najskôr.

 


VŠETCI LEKÁRI:

Ak robíte tzv. delegované výkony pre hospitalizovaných pacientov, nezabudnite, že tieto bez novej verzie nevykážete a do bodovania treba zadať aj kód hospitalizačného prípadu a kódy odporúčajúceho lekára.

 


ČÍSLOVANIE FAKTÚR A OPRAVNÝCH DOKLADOV
____________________________________________________________________

Znova sa mení rok a tak máte jedinečnú možnosť urobiť si poriadok v číslovaní faktúr a opravných dokladoch. Pri prvej uzávierke za 01.2017, budete vyzvaní k nastaveniu číslovania faktúr. Ak tomu presne nerozumiete prijmite ponúkané nastavenie 2017 - rovnaké pre všetky doklady.  Faktúry, Opravné doklady,

dobropisy a ťarchopisy sa budú číslovať v jednom rade v tvare 20170001, 20170002 ....

____________________________________________________________________________

Číslovanie môžete aj manuálne upraviť:  Vo  fakturácii  7 ikona – Nastavenie faktúr:

Ak použijete nastavenie

Faktúry                 : 20170

Opravné doklady   : 20175

Dopropisy             : 20175

Ťarchopisy            : 20175

Proforma faktúry   : 20178

Faktúry sa budú číslovať v tvare 20170001, 20170002 a opravné doklady(aj ťarchopisy a dobropisy) v tvare 20175001, 20175002 ….

Takéto číslovanie sa používa väčšinou pri podvojnom účtovníctve.

Ak tieto úkony urobíte manuálne pre uzávierkou,  program Vás už nebude k ničomu vyzývať.

 

Dôležité upozornenie:

Aby ste mohli urobiť verziu 9.6, musíte mať inštalovanú aspoň verziu 9.59.5.100 alebo 9.5.200. Ak máte staršiu verziu, musíte ísť na našu stránku, prečítať návod a urobiť tzv. hraničné verzie. 

 

http://www.softprogres.sk/index.php?menu=produkty&produkty=winamb

 

použite tento odkaz, alebo môžete ísť na našu stránku, kde v sekcii WinAmbulancia

kliknete na tlačidlo   Staršie verzie   .