Nová verzia programu WinAmbulancia 9.2.100

Platné od 01. 02. 2016

Vážený zákazník spoločnosti SOFTPROGRES, s.r.o.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 29.1.2016 sme umiestnili na internet UpGrade WinAmbulancia 9.2.100

 

Všetky podrobnosti nájdete dôkladne popísané v ikone "zelený otáznik".

 

Dôležité upozornenia:

1. Číslovanie faktúr v roku 2016

Je rok 2016 a keď budete vytvárať nové faktúry za rok 2016 bolo by dobré nastaviť si číslovanie faktúr od 20160001.  (prosím nastavte si rady a nechajte číslovať program. Nie každý mesiac vnucovať programu vlastné čísla faktúr.)

 

Ako sa to robí? 

a.) Vojdite do menu Výkazy pre poisťovne -> Fakturácia,
b.) kliknite na 7. ikonu  - Nastavenie faktúr (ikona s rukou),
c.) zvoľte nastavenie "Číselné rady",
d.) nastavte číselné rady napríklad takto:
      Faktúry         :  20160
    Opravné doklady :  20165
    Dobropisy       :  20165
    Ťarchopisy      :  20165
    Proforma faktúry:  20168